Toán 6 – Đề 13 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Toán 6 – Đề 13, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006-2007

`
MÔN: TOÁN 6

Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
* Hãy chọn và viết vào giấy làm bài chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất ở mỗi câu hỏi:
Câu 1: (0,5 điểm) Biết . Giá trị của x là:
A) 45
B) 30
C) 15
D) 60

Câu 2: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức x2 y5 với x = -3 ; y = -1 là:
A) –9
B) 9
C) 6
D) -30

Câu 3: (0,5 điểm) Rút gọn phân số đến phân số tối giản, ta được:
A)
B)
C)
D)

Câu 4: (0,5 điểm) Số nghịch đảo của là:
A)
B) -18
C)
D)

Câu 5: (0,5 điểm)
Cho các phân số . Ta có:
A)
B) là phân số có giá trị nhỏ nhất

C) là phân số có giá trị lớn nhất.
D) Cà A, B, C đều đúng.

Câu 6: (0,5 điểm) Cho hai góc kề bù xOy và yOz. Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy và tia phân giác Ok của góc yOz. Số đo của góc tOk bằng:
A) 450
B) 900
C) 1000
D) 1800

* Điền vào chỗ trống các câu sau:
Câu 7: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức:
Câu 8: (0,5 điểm) Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng …………………………….

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
a)
b)
Bài 2: (1,0 điểm)
Tìm x, biết:
Bài 3: (1,5 điểm)
Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng ; chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi thửa vườn đó?
Bài 4: (2,0 điểm)
Vẽ hai góc kề bù xOy và yOy’. Biết . Xác định điểm A trên tia Ox sao cho OA = 3cm; điểm B trên tia Oy’ sao cho OB = 4cm.
a) Tính số đo góc yOy’.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
ĐÁP ÁN TOÁN 6 – HỌC KỲ II

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)

Câu 1
A
0,5đ

Câu 2
B
0,5đ

Câu 3
C
0,5đ

Câu 4
C
0,5đ

Câu 5
D
0,5đ

Câu 6
B
0,5đ

Câu 7
10
0,5đ

Câu 8
900
0,5đ

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1
(1,5 điểm)
a)
0,25đ

0,25đ

0,25đ

b)
0,25đ

0,25đ

B = 0
0,25đ

Bài 2

(1,0 điểm)

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3
(1,5 điểm)
– Chiều rộng thửa vườn:

0,5đ

0,25đ

– Chu vi thửa vườn:

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 4
(2,0 điểm)

– Vẽ hình đúng.

0,5đ

– Tính đúng:
1,0đ

– Tính đúng: AB = 7 (cm)
0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.