Toán 6 có ma trân CKTKN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Toán 6 có ma trân CKTKN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :…………………………
Lớp 8A…

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III
(Năm học 2010- 2011)
Môn : Hình học 8
Thời gian 45 phút ( Không kể giao đề)

Điểm
Lời phê của thầy giáo

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (3điểm)
( Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng)
Câu 1: Nếu hai tam giác ABC & DEF có thì:
A. (ABC (DEF B. (ABC (EDF
C. (ABC (DFE D. (ABC (FED
Câu 2: Trong hình dưới đây (). Tỉ số bằng:

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 4: Cho (ABC (A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là:
A. B. 2 C . 3 D. 18
Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB
A.
B.

C.
D.

Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là:

A. x = 3
B. x = 4

C. x = 3,5
D. x = 5

II. Tự luận: (7điểm)
Câu 7: (3điểm)Tính độ dài x và y của các đoạn
Thẳng trong hình vẽ (biết AB //DE)

Câu 8: (4điểm) Cho góc nhọn.Trên cạnh Ax, đặt đoạn thẳng AE = 3 cm và
AC = 8cm. Trên cạnh Ay, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AF= 6cm.
a) Chứng minh: ACD AFE .
b) Gọi I là giao điểm của CD và EF. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác (IDF & (IEC ?
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.