toan 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về toan 5, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI SỐ 1
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng
Phân số
16
40 bằng phân số thập phân nào?

8
100 b.
40
1000
c.
4
10
d.
40
10

Lớp 5 A có 30 học sinh, trong đó có
3
10 là số học sinh nam. Số học sinh nữ chiếm:
7% lớp 5A b. 70% lớp 5A c. 21%em d. 21% lớp 5A
Giá trị của chữ số 5 trong số 12,052 là mấy

5
10
b.
5
100
c. 5 d.
5
1000

67m3 23 dm 3 = …………..? m3
6723 m3 b. 67,23m3 c. 67,023 m3 d. 67023m3
45 phút được viết dưới dạng số đo thập phân bằng giờ là:

45
60
giờ b.
3
4
giờ c. 0,75 giờ d. 0,45 giờ
Từ 10 giờ kém 15 phút đến 11 giờ 10 phút có:
70 phút b. 75 phút c. 95 phút d. 85 phút
0,08% = ?

8
1000
b.
80
1000
c.
80
10000
d.
8
10000

Chữ số 2 trong số 23,95 thuộc hàng nào?
hàng chục b. hàng đơn vị c. hàng phần mười d. hàng phần trăm
Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:

2
5
b. 0,4 % c. 40 % d. 250%
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật được tính:
chiều dài+chiều rộng ×2×chiều cao
( chiều dài+chiều rộng )×2 :chiều cao
( chiều dài + chiều rộng ) : 2 × chiều cao
( chiều dài + chiều rộng ) × 2 × chiều cao
PHẦN TỰ LUẬN
Tính
12 giờ 25 phút – 9 giờ 43 phút c. 2 giờ 18 phút × 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23,7 : 40 d. 3498 – 23,78
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tìm X
X + 43,98 = 898,7 b. X : 8,7 = 3,7 × 17,8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miếng đất hình thang có diện tích là 4500m2. Đáy lớn hơn đáy bé là 23,8m. Nếu mở rộng đáy lớn thêm 16 m thì diện tích miếng đất tăng thêm 160m2. Tìm độ dài mỗi đáy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miếng đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 242m. Chiều rộng bằng
2
3 chiều dài. Tính diện tích miếng đất hình chữ nhật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ THI SỐ 2
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng
Phân số
16
40 bằng phân số thập phân nào?
a.
8
100 b.
40
1000
c.
4
10
d.
40
10

Lớp 5 A có 30 học sinh, trong đó có
3
10 là số học sinh nam. Số học sinh nữ chiếm:
7% lớp 5A b. 70% lớp 5A c. 21%em d. 21% lớp 5A
Giá trị của chữ số 5 trong số 12,052 là mấy
a.
5
10
b.
5
100
c. 5 d.
5
1000

67m3 23 dm 3 = …………..? m3
6723 m3 b. 67,23m3 c. 67,023 m3 d. 67023m3
45 phút được viết dưới dạng số đo thập phân bằng giờ là:
a.
45
60
giờ b.
3
4
giờ c. 0,75 giờ d. 0,45 giờ
Từ 10 giờ kém 15 phút đến 11 giờ 10 phút có:
70 phút b. 75 phút c. 95 phút d. 85 phút
0,08% = ?
a.
8
1000
b.
80
1000
c.
80
10000
d.
8
10000

Chữ số 2 trong số 23,95 thuộc hàng nào?
hàng chục b. hàng đơn vị c. hàng phần mười d. hàng phần trăm
Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:
a.
2
5
b. 0,4 % c. 40 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.