toan 2 olympic – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về toan 2 olympic, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SƯU TẦM ĐỀ THI VIOLYMPIC LỚP 2
VÒNG 16

BÀI LÀM 1: CHỌN CÁC Ô BẰNG NHAU

BÀI LÀM 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
CÂU 1

CÂU 2

CÂU 3

CÂU 4

CÂU 5

CÂU 6

CÂU 7

CÂU 8

CÂU 9

CÂU 10

CÂU 11

CÂU 12

CÂU 13

BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! 32 : 4 + 31
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! 20 : 4 + 41
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! 24 : 4 – 3
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! 16 : 4 + 21
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? Trả lời:         Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi.
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi? Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi.
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Ba bạn đọc Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba các bạn sau 3 năm nữa. Trả lời:      Tổng số tuổi của ba các bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé ! Số lớn nhất mà khi đem nhân với 4 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.