toán 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về toán 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT
1.Nhị thức bậc nhất : có dạng f(x)= ax+b ().
2.Xét dấu nhị thức bậc nhất : + Tìmghiệm nhị thức: ax+b=0
x

f(x)
Trái dấu với a 0 Cùng dấu với a

+ Lập BXD

+Dựa vào BXD kết luận
Chú ý: Phải cùng ,trái trái.
BT1:Xét dấu các biểu thức sau: a/ f(x)=2x+3 b/f(x)=2-4x c/f(x)=1-x d/f(x)= 3x+1 e/y=
g/f(x)= 2x-3. h/ y= -x+1.i/ y= x k/ø yxl/ y=-x m/ y= x.
BT2:Xét dấu các biểu thức tích các nhị thức sau:
a/ f(x)=(2x+3)(1-x) b/f(x)=(2-x)x c/f(x)=(1-x)(2-x)x d/f(x)= (x+1)(5x+2)(3-x) e/y=
.i/ y= k/ y= l/ ym/ yx. n/ypqro
BT3:Xét dấu các biểu thức thương các nhị thức sau:
: 1) 2) 3) 4/5)
6) 7) 8) 9) 10)
11/12/13)
14)15) 16) 17)
18) 19) 20)21)
BT4:Giải các bất phương trình sau:
12) 3) 45) 6) 7) 8) 9) 10)
11) 12) 13) 14)
15) 16) 17) 18)
19) 20) 18) 19)
20) 21)

BT5.Giải các PTvà BPT chúa ẩn trong dấu GTTĐ
+ Nếu PT ,BPT chứa 1 dấu GTTĐ thì ta có thể dùng định nghĩa DGTTĐ để khử dấu GTTĐ.
+ Nếu PT ,BPT chứa nhiều dấu GTTĐ thì khử DGTTĐ bằng cách xét dấu.
+Áp dụng tính chất:Với a>0 ta có: *
*
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
8) 9) 10) 11)
12) 13)
BT6. Giải các hệ bất phương trình sau:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
BT7. Giải và biện luận các bất pt,hệ bất pt.
1). (m+2)mx >1 2). 3). 4) 5) 6) m(x-1)(2-x)>0
7) 8) 9) 10)
BT8. Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau có nghiệm:
a) b)

DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI
1.Tam thức bậc hai : Biểu thức có dạng
2.Xét dấu tan thức bậc hai : + Tìm ghiệm tam thức: tính
x

f(x)
Cùng dấu với a

*Nếu thì tam thức vô nghiệm
(af(x)>0, )

x

(x)
Cùng dấu với a 0 Cùng dấu với a

* Nếu thì tam thức có nghiệm kép
(af(x)>0, )
x

f(x)
Cùng dấu với a 0 Trái dấu với a 0 Cùng dấu với a

* Nếu thì tam thức có 2 nghiệm (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.