Toán 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Toán 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1
Năm học: 2008 – 2009
Điểm
Lời phê của giáo viên

Bài 1: tính.
12 15 30 90 50 40
+ – + – + –
3 5 40 20 10 20

………………. ……………… …………………. ………………….. ………………. ……………..
Bài 2: tính nhẩm.
30 + 50 = ………. 50 cm + 20 cm = ………..
80 – 60 = ………. 70cm – 20cm + 10cm = ………….
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
50 cm + 30 cm = 80
50 cm + 30 cm = 80 cm
50 cm + 30 cm = 70 cm
Bài 4:
Tổ Một trồng được 20 cây, tổ hai trồng được 30 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây ?
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Bài 5:
Có một hình vuông:

a) Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông.
b) Vẽ 3 điểm ở ngoài hình vuông.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1
Năm học: 2008 – 2009

Bài 1: tính. (3 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm)
12 15 30 90 50 40
+ – + – + –
3 5 40 20 10 20
15 10 70 70 60 20

Bài 2: tính nhẩm. (2 điểm, mỗi ý đúng 0,5 điểm)
30 + 50 = 80 50 cm + 20 cm = 70 cm
80 – 60 = 20 70cm – 20cm + 10cm = 60cm
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1,5 điểm)
50 cm + 30 cm = 80 S
50 cm + 30 cm = 80 cm Đ
50 cm + 30 cm = 70 cm S
Bài 4: ( 2,5 điểm)
Tổ Một trồng được 20 cây, tổ hai trồng được 30 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây ?
Bài giải
Cả hai tổ trồng được là. (1 điểm)
20 + 30 = 50 (cây) (1 điểm)
Đáp số: 50 cây (0,5 điểm)
Bài 5: (1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm)
Có một hình vuông:

a. Vẽ 2 điểm ở trong hình vuông.
b. Vẽ 3 điểm ở ngoài hình vuông.
. A . B
. C . D

. E

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT
LỚP 1 – Năm học: 2008 – 2009
I . Đọc
1) Đọc thành tiếng :
Bài : em; Bàn tay mẹ ; Tặng cháu.
– Trả lời 1 câu hỏi dưới bài.
II . Viết .
Tập chép .
Học sinh chép bài : Tặng cháu ( Trang 49 SGK tiếng việt 1 tập 1)
Bài tập .
Điền chữ l hay chữ n vào chỗ chấm .
– Con cò bay … ả bay … a .
– …ụ hoa .
– … ắn nót .

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
Năm học: 2008 – 2009

I ) Đọc .
Đọc thành tiếng .
– Yêu cầu học sinh đọc đúng bài văn , ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu .( 8 điểm)
– Trả lời câu hỏi.( 2 điểm)

II . Viết .
1 ) Tập chép ( 8 điểm )
– Chép đúng chính tả trong đúng 20 phút được 6 điểm .
– Chữ đẹp , viết sạch được 2 điểm .
– Sai một tiếng trừ 0,5 điểm .

2) Bài tập ( 2 điểm )
– Học sinh điền đúng câu : Con cò bay lả bay la được 1 điểm .
– Học sinh điền đúng một từ được 0,5 điểm .
– nụ hoa – nắn nót

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN
LỚP1 – Năm học: 2008 – 2009
(Thời gian: 40 phút )

1/ a. Viết các số từ 10 đến 19:
…………………………………………………………………………………………………….
b. Viết các số từ 30 đến 39:
……………………………………………………………………………………………………..

2/ Viết (theo mẫu):
35 = 30 + 5 ;
27 =………+………; 34 = …….+ …….
45 =…….+…..; 47 = ……..+………;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.