tinh giam phan phoi chuong trinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về tinh giam phan phoi chuong trinh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(DỰ THẢO)

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)

MÔN: TOÁN

Họ tên giáo viên: ……………………………………………………………………………..
Trường: ………………………………………………………………………………….……
Dạy các lớp: ……………………………………………………………………….….………
(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Tháng 9 năm 2011

Phần thứ nhất
A. BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2011-2012

-Cả năm: Có 37 tuần thực học
-Học ki I: Từ 22/08/2011 đến 30/12/2011 ( gồm 19 tuần thực học, còn lại tổ chức các hoạt động khác)
-Học kì II: Từ 03/01/2012 đến 22/5/2012 ( gồm 18 tuần thực học, còn lại tổ chức các hoạt động khác và nghỉ Tết 08 ngày). Ngày kết thúc năm học 25/5/2012
-Thi Tốt nghiệp THPT: 02,03,04/6/2012
-Thi tuyển sinh vào lớp 10: Tháng 7/2012
-Thi HS giỏi cấp tỉnh: Tháng 4/2012
-Thi HS giỏi QG: 11,12/1/2012
-Hội khoẻ Phù Đổng: Từ tháng 11/2011
-Các cuộc thi giải Toán, Tiếng anh qua mạng, Casio: Theo lịch của Bộ
-Kiểm tra, khảo sát chất lượng giữa kì vào cuối tháng 10/2011 và đầu tháng 3/2012. Thi hết học kì I từ 20-25/12/2011, thi hết học kì II lớp 12 từ 20-25/4/2012, các khối khác từ 10- 15/5/2012
-Kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 11 toàn quốc vào tháng 12/2011

B.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH (TINH GIẢM) NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN TOÁN CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Mục đích
Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.
(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 
(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.
(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
3. Nội dung điều chỉnh
Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào Những nhóm nội dung chính sau:
(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.
(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.
(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.
4. Thời gian thực hiện
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 – 2012.
5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
– Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.
– Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, Mọi câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.