TIET 93 MA TRAN + DE + DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về TIET 93 MA TRAN + DE + DAP AN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 23-03-2012 Ngày dạy: 26-03-2012
Tiết 96 :
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức : – Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của HS về phân số , hỗn số , số thập phân , phần trăm .
2) : – Cung cấp thông tin về mức độ thành thạo , kĩ năng tính đúng nhanh , vận dụng linh hoạt các định nghĩa , tính chất vào giải toán .
3) Thái độ : – Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác và trung thực .
II -KIỂM TRA
-MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

1- phân số ; phân số bằng nhau ; tính chất cơ bản của phân số .
-Phân số; phân số bằng nhau
Hiểu tính chất cơ bản của phân số để rút gọn;sosánh ;qui đồng mẫu phân số.
Biết rút gon; qui đồng ,so sánh 2 phân số

Số câu :
1

1

1

3

số điểm
0,5

0,5

0,5

1,5 (15 %)

2-Số dối ; số nghịch đảo ;
hỗn số
Biết được qui tắc cộng ,nhân phân số , các tính chất của phép cộng nhân phân số .
Hiểu các tính chất của phép cộng ; nhân phân số .
Làm đúng dãy phép tính với phân sốtrong trường hợp đơn giản
Vận dụng tính chất giao hoán , kết hợp để tính hợp lí bài toán

Số câu
1

2

2
1

1
7

số điểm
0,5

1,0

1,0
1,5

1,0
5 ( 50% )

3- Các phép tính về phâ số

-Đổi được hỗn số sang phân số

Số câu :

1

số điểm

2,0

3.5 (35%)

Tổng Cộng

Số câu :
2

3

3
2

1
11

số điểm
1

1,5

1,5
3,5

1,0
10,0 (100%)

ĐỀ BÀI:
A- TRẮC NGHIỆM : (4điểm )
Chọn và ghi chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất vào giấy bài làm .
Câu1: Để cộng hai phân số với nhau ta làm nh sau
A. Cộng tử với tử,cộng mẫu với mẫu.
B. Đa hai phân số về dạng cùng mẫu rồi cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.
C. Cộng tử với tử,nhân mẫu vối mẫu.
D. Đa hai phân số về dạng cùng mẫu rồi cộng tử với tử và giữ ngyên mẫu.
Câu 2: Nếu thì
A. B . C. D.
Câu 3: Tổng bằng:
A. B . C. D .
Câu 4: Biết số x bằng
A. -5 B. -135 C. 45 D. – 45
Câu 5: Số đối của là :
A. 3 B. -3 C. D.
Câu 6: Số nghịch đảo của là :
A. 1 B. C. 5 D. -5
Câu 7: Từ đẳng thức (-3) . 18 = (- 6) . 9 suy ra cặp phân số sau bằng nhau :
A. B. C. D.
Câu 8: Tìm x biết
A. B . C. x=0 D. x=
B- TỰ LUẬN : (6điểm )
Câu 9. (2,0 điểm)
Tính : a. b.
Câu 10 . (1,5 điểm )
Tìm x biết :
a. b.
Câu 11 . (1,5 điểm )
Rút gọn phân số sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.