TIET 68+69 TOAN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về TIET 68+69 TOAN 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT MỘC CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XUÂN NHA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-***———— ————-(((————–
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2011-2012
Môn: Toán – Khối 8
(Thời gian 90 phút không kể thời gian chép đề)
———————OoO———————
ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: (2 điểm)
a, Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?
b, Giải các phương trình:
1, 6x-36=0
2, 8-5x=9-6x
Câu 2: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Trong một buổi lao động, lớp 8A có 40 học sinh chia thành hai tốp: Tốp thứ nhất trồng cây tốp thứ hai đào rãnh thoát nước. Tốp trồng cây đông hơn tốp đào rãnh thoát nước là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh.
Câu 3: (2 điểm): Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
7x-7 >0; b, 5x-12 ≥ 3x-6
Câu 4: (2 điểm) Cho tam giác ABC và một điểm O nằm trong tam giác đó. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng OA, OB, OC.
a, Chứng minh rằng tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC
b, Tính chu vi của tam giác MNP, biết rằng tam giác ABC có chu vi p bằng 246 cm.
Câu 5: (1 điểm)
Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết AB=12cm, AD=16cm, AA’=25cm.

==========Hết==========

PHÒNG GD & ĐT MỘC CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XUÂN NHA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-***———— ————-(((————–

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: Toán – Khối 8
1
(1 điểm)
Phát biểu đúng định lý
Viết được giả thiết và kết luận
0,5 đ
0,5 đ

2
(1 điểm)
Đề 1
Đề 2

a, (5x-10)(24+8x)=0;
( 5x-10 =0 hoặc 24+8x=0
Do đó ta phải giải hai pt
1, 5x-10=0( 5x=10( x=2
2, 24+8x=0(24=-8x(x=-3
Vậy pt có 2 nghiệm x=2,x=-3
a, (8x-24)(21-3x)=0;
( 8x-24 =0 hoặc 21-3x=0
Do đó ta phải giải hai pt
1,8x-24 =0 ( 8x=24( x=3
2, 21-3x=0(21=3x(x=7
Vậy pt có 2 nghiệm x=3,x=7

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

b, (x-1)(5x+2)=(3x-2)(x+1)
((x-1)(5x+2)-(3x-2)(x-1)=0
( (x-1)(5x+2-3x+2)=0
( (x-1)(2x+4)=0
( x-1=0 hoặc 2x+4 =0
( x=1 hoặc x=-2
Vậy pt có 2 nghiệm x=1,x=-2
b, (3-x)(5x+3)=(3x+3)(3-x)
((3-x)(5x+3)-(3x+3)(3-x)=0
( (3-x)(5x+3-3x-3)=0
( 2x(x-1) =0
( 2x=0 hoặc x-1 =0
( x=0 hoặc x=1
Vậy pt có 2 nghiệm x=0,x=1

3
(2 điểm)
Đề 1
Đề 2

Gọi x là số học sinh của tốp trồng cây
(x nguyên 8

Hỏi và đáp