Tiet 68 – full – Vinh Cat Hai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tiet 68 – full – Vinh Cat Hai, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần :23 Ngày soan :…………………..
Tiết : 68 Ngày dạy :…………………..

KIỂM TRA CHƯƠNG II

I. MỤC TIÊU
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II. XÁC ĐỊNH CHUẨN KTKN
1. Về kiến thức :
+ Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số ( và các số nguyên âm.
+ Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.
2. Về kỹ năng :
+ Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.
+ Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.
+ Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán.
+ Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
+ Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
+ Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT : TOÁN 6 (SỐ HỌC) – TIẾT 68 – TUẦN 23

Mức độ
Chuẩn
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dung cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Số nguyên âm. Biểu diễn các số nguyên trên trục số.

KT: – Biết các số nguyên âm, tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương, số 0 và các số nguyên âm.
1

0,25

2

0,5

KN:
– Biết biểu diễn các số nguyên trên trục số.
– Phân biệt được các số nguyên dương, các số nguyên âm và số 0.

1

0,25

Thứ tự trong tập hợp Z. Giá trị tuyệt đối.
KN:
– Tìm và viết được số đối của một số nguyên, giá trị tuyệt đối của một số nguyên.
– Sắp xếp đúng một dãy các số nguyên theo thứ tự tăng hoặc giảm.

1

0,25
1

1,0

2

1,25

Các phép cộng, trừ, nhân trong tập hợp Z và tính chất của các phép toán.

KN:
– Vận dụng được các quy tắc thực hiện các phép tính, các tính chất của các phép tính trong tính toán.
– Làm được dãy các phép tính với các số nguyên.

5

1,25
3

5,0

1

1,0
9

7,25

Bội và ước của một số nguyên

KT :
– Biết khái niệm bội và ước của một số nguyên.

1

1,0

1

1,0

Tổng

1

0,25
1

0,25
11

8,5
1

1,0
14

10

IV. THIẾT KẾ CÂU HỎI :

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

TRƯỜNG TH VÀ THCS PHÙ LONG
Năm học : 2010-2011

MÔN : SỐ HỌC-LỚP 6
TIẾT 68 – TUẦN 23
Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM)
Câu 1. Cách viết sai là :
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.