Tiết 67 KT chương IV – Đại số lớp – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 67 KT chương IV – Đại số lớp, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 67 Kiểm tra chương IV đại số lớp 9
Mục tiêu bài kiểm tra
Kiểm tra việc hệ thống các kiến thức trong chương IV của HS về:
Hàm số cách vẽ đồ thị H/S, phương trình bậc hai: Cách giải phương trình bằng công thức nghiệm, nhẩm nghiệm, vận dụng hệ thức Vi et và các t/c về hệ số của pt bậc hai để nhẩm nghiệm của pt…
Kiểm tra kỹ năng trình bày một vấn đề qua bài toán, mức độ xử lí thông tin qua bài KT
Thái độ trung thực và tự giác trong KT

II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Hàm số y = ax2
a 0
Biết tính chất của H/S bậc hai y = ax2
(a 0)

Vẽ được đồ thị hàm số
y = ax2
(a 0)
và tìm được điểm trên đồ thị

Số câu
Số điểm

1-1a

10%
1-1b
1,5đ
15%

2
2,5 đ
25%

Giải phương trình bậc hai – bài toán bằng cách lập pt
Nhận định được các hệ số của pt bậc hai và tính được

Giải PT bậc 2 bằng công thức nghiệm, nhẩm nghiệm
Giải được phương trình đưa về pt bậc hai
Giải bài toán bằng cách lập pt bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1- 3a
1 đ
10%

2- câu2 1 a-b

20%
1- 4
1,5đ
15%
4
4,5 đ
45%

thức Vi-et và ứng dụng

Dùng hệ thức Vi-ét để tìm tổng và tích của 2 ngh PT bậc 2

Vận dụng hệ thức Vi-ét để tìm tham số m thỏa mãn đ/k bài ra

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1– 2-2

10%

1-3c
1 đ
10%
2
2 đ
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2 đ
20%
2
2,5 đ
25%
3
3 đ
30%
2
2,5 đ
25%
8
10 đ
100%

III. Đề bài :
Câu 1( 2,5 điểm) : Cho h/s y = 2×2
Khi nào h/s đồng biến, khi nào h/s nghịch biến ? (1,0)
Vẽ đồ thị của hàm số trên và tìm trên đồ thị điểm có hoành độ – (1,0)
Câu 2( 3 điểm):
1. Giải các phương trình sau:
a) 2010×2 – 2012x +2 = 0
b) x4 + 2 x2 – 8 = 0
2. Cho phương trình 11×2 + 3x – 25 = 0. Không giải phương trình hãy tính tổng và tích các nghiệm của pt trên.
Câu 3( 3 điểm) : cho phương trình x2 – (m +2) x + 2m = 0
a. Xác định các hệ số a, b, c của phương trình và tính theo m ( 1.0)
b. Tìm m để pt có nghiệm kép, tìm nghiệm kép đó (1.0)
c.Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn = 20 (1.0)
Câu 4( 1,5 điểm) : Một ca nô xuôi một khúc sông 50 km rồi lại ngược đòng sông ấy lên 32 km thì hết 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc dòng nước biết vận tộc thực của ca nô là 18 km/h
IV. Hướng dẫn chấm và Đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.