TIET 67 hinh 7 -KT CHUONG III ,DE DAP AN MA TRAN RAT HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về TIET 67 hinh 7 -KT CHUONG III ,DE DAP AN MA TRAN RAT HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 67 Ngày soạn: 3/5/2013
Ngày dạy: 6/5 /2013

KIỂM TRA HÌNH 7 – Chương III

A. Mục tiêu:
-Kiến thức:Kiểm tra : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu; Tính chất các đường đồng quy trong tam giác
-Kí năng:Kiểm tra kĩ năng vẽ hình, tính toán và chứng minh hình học.
-Thái độ:Cẩn thận trong tính toán, lập luận và vẽ hình.
B. Chuẩn bị:
Hình thức ra đề: Trắc nghiệm và tự luận,ma trận ,đề và đáp án
Thiết lập ma trận đề:
Cấp
độ

Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1) Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
Nhận biết được 3 số nào có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác

So sánh được các góc của một tam giác khi biết ba cạnh của tam giác đó
So sánh được các cạnh của một tam giác khi biết hai góc của tam giác đó
Tính được độ dài một cạnh của tam giác khi biết hai cạnh và 1 điều kiện khác

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ
1
0,5
5 %

1
0,5
5 %
1
2
20 %
1
0,5
5 %

4
3,5
35 %

2) Quan hệ giữa đường vuông góc , đường xiên và hình chiếu

So sánh được các hình chiếu khi biết mối quan hệ giữa hai đường xiên vẽ từ một điểm đến một đường thẳng
Vận dụng được mối quan hệ để nhận biết được tính đúng sai của một mệnh đề toán học

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ

1
1
10 %
1
0,5
5 %

2
1,5
15 %

3) Tính chất các đường đồng quy trong tam giác
Nhận biết được trọng tam của tam giác cách mỗi đỉnh 1khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó
Vẽ hình

Chứng minh được hai tam giác bằng nhau
Tính được số đo góc tạo bởi hai đường phân giác của tam giác khi biết số đo của góc còn lại
Vận dụng tính chất các đường đồng quy để chứng minh ba điểm thẳng hàng

Vận dụng tính chất phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy của tam giác cân để tính độ dài 1 đoạn thẳng

Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ
1
0,5
5 %
1
0,5
5 %

1
1,5
15 %
1
0,5
5 %
1
1
10 %

1
1
10 %
5
5
50 %

Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
1
10 %

1
1,5
15 %

2
1
10 %

2
3,5
35 %

2
1
10 %

1
1
10 %

1
1
10 %

11
10
100%

C. Các hoạt động dạy học:
I. Tổ chức lớp: ổn định lớp- kiểm tra sĩ số
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Bài mới :
Đề kiểm tra:
Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn phần đúng trong mỗi câu:
Câu 1: Phát biểu nào sau là sai
Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.
Trong một tam giác, đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn.
Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù
Trong tam giác đều, trọng tâm cách đều ba cạnh.
Câu 2: Tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 2cm. Biết độ dài BC là một số nguyên chẵn. Vậy BC bằng
A) 2cm
B) 4cm
C) 6cm
D) 8cm

Câu 3: Bộ 3 độ dài đoạn thẳng có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác là
A) 5cm; 3cm; 2cm
B) 4cm; 5cm; 6cm
C) 7cm; 4cm; 3cm
D) 12cm; 8cm; 4cm

Câu 4: Cho tam giác ABC, AB >AC > BC . Ta có
A)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.