TIET 66-KIEM TRA CHUONG IV-T7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về TIET 66-KIEM TRA CHUONG IV-T7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7a Môn : ĐẠI SỐ 7 – 01(Thời gian 45’)

A. Trắc nghiệm: (2đ)
Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn.
Câu
Đúng
Sai

1) là đơn thức

2) là đơn thức bậc 5

3) 0,3x5y7 và 0,3x7y5 là hai đơn thức đồng dạng

4) Đa thức x3 – 3×2 – 2 có hệ số tự do là 2

B. TỰ LUẬN:
Bài 1: Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) M(x) = 7x + 11 b) N(x) = 9 – 4x
Bài 2: Cho đa thức P(x) = 2×2 + 3x – 1 và Q(x) = x2 + 2x – 1
a) Tính P(1), Q(–1).
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).
c) Tìm giá trị của x, biết P(x) = Q(x).
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x +

Họ và tên: ……………………………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7a Môn : ĐẠI SỐ 7 – 02 (Thời gian 45’)

A. Trắc nghiệm: (2đ)
Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn.
Câu
Đúng
Sai

1) + x là đơn thức

2) là đơn thức bậc 5

3) 5x5y7 và 3x5y7 là hai đơn thức đồng dạng

4) của thức x3 – 3×2 – 2 là bậc 3

B. TỰ LUẬN:
Bài 1: Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) M(x) = 10x + 3 b) N(x) = 7 – 14x
Bài 2: Cho đa thức P(x) = 3×2 – 5x + 3 và Q(x) = x2 + 3x + 3
a) Tính P(1), Q(–1).
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).
c) Tìm giá trị của x, biết P(x) = Q(x).
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x

Họ và tên: ……………………………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7a Môn : ĐẠI SỐ 7 – 03 (Thời gian 45’)

A. Trắc nghiệm: (2đ)
Các câu sau đúng hay sai? Em hãy đánh dấu X vào ô trống câu trả lời mà em chọn.
Câu
Đúng
Sai

1) x.(2xy) là đơn thức

2) là đơn thức bậc 4

3) 5x3y4 và –7x3y4 là hai đơn thức đồng dạng

4) của thức x3 – 3×2 – 2 là bậc 5

B. TỰ LUẬN:
Bài 1: Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) M(x) = 10x + 5 b) N(x) = 13 – 4x
Bài 2: Cho đa thức P(x) = 5×2 + x – 4 và Q(x) = 2×2 + 3x – 4
a) Tính P(1), Q(–1).
b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).
c) Tìm giá trị của x, biết P(x) = Q(x).
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức x +

Họ và tên: ……………………………………… KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp : 7a Môn : ĐẠI SỐ 7 – 04 (Thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.