Tiet 61 kiem tra 1 tiết co ma trân mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tiet 61 kiem tra 1 tiết co ma trân mới, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soan:17/3/.2012
Ngày giảng:…/3/2012
TIẾT 61 : KIỂM TRA VIẾT
A.Mục tiêu
– Giúp cho học sinh kiểm tra quá trình lĩnh hội kiến thức của bản thân
– Có khả năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập nhanh chính xác
– Nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra
B. Ma trận

Chủ đề – Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng , phép nhân
Nhận biết được các bất đẳng thức
Hiểu ý nghĩa của các dấu
Viết được đúng dấu
Biết áp đụng một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức để chứng minh bất đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu1
Số điểm 1
Số câu 3
điểm 5=.50%

Bất phương trình một ẩn
Nhận biết bất phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của nó, bất phương trình tương đương
Lấy ví dụ về bất phương trình bậc nhất một ẩn,biểu diễn tập nghiệm
Vận dụng kiến thức để đoán nghiệm của bất phương trình,tìm bất phương trình tương đương

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu 1
Số điểm 1
Số câu 3
điểm 5= 50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm 4
40 %
Số câu 3
Số điểm 4
40 %
Số câu 2
Số điểm 2
20%
Số câu 6
Số điểm 10

C.Đề bài và điểm số
Câu 1: (2đ)
Nêu liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân
Câu 2: (2đ )
Các khẳng định sau đây đúng hay sai vì sao
a) 4 + (-8) 16 + (- 8 )
b)(-8) . 5 (- 5).5
Câu 3:(1đ)
Cho a b chứng minh rằng 3a – 3 3b – 3
Câu 4: (2 điểm)
Thế nào là hai bất phương trình tương đương , cho ví dụ
Câu 5: (2 điểm)
Viết ,biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình sau trên trục số
x 4
x 3
Câu 6: ( 1đ)
Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau :
Quãng đường từ A đến B dài 60 km . một ô tô đi từ A đến B , Khởi hành lúc 7 giờ . Hỏi ô tô phải đi vận tốc bao nhiêu Km/h để đến B trước 9 h cùng ngày

D. Đáp án chi tiết và thang điểm từng phần.
Câu
Đáp án
Thang điểm

1
Học sinh nêu đúng , cho ví dụ đúng
2đđiểm

2
a) 4 + (-8) 16 + (- 8 ) khẳng định này đúng do 4 8 áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng có 4 + (-8) 16 + (- 8 )
b)(-8) . 5 (- 5).5 Khẳng định này đúng do (-8) (- 5)
Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân có
(-8) . 5 (- 5).5
1điểm

1điểm

3
Cho a b theo tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân có 3a 3b từ đó 3a – 3 3b – 3

1 điểm

4
Học sinh lấy ví dụ đúng, nêu được định nghĩa
2 điểm

5

1,5điểm

7
n(n+1)(n+2) với n N
1 điểm

8
Cho P – Q
P = x2y – x3 + xy2 – 2
Q = x3 + 3×2 – 5xy2 – 5
Tính P – Q

E. Tổ chức kiểm tra
1. Tổ chức
2. Kiểm tra
G. Hướng dẫn học ở nhà
H. Thu bài nhận xét giờ kiểm tra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.