Tiet 59: Ktra chg 4 dai 9(4 de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Tiet 59: Ktra chg 4 dai 9(4 de), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 5:

A/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng viết vào bài :

1/ Cho hàm số: y = f(x) = (2m – 1) x2, khi đó:
a/ Hàm số nghịch biến với mọi x
b/ Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0 khi m <
c/ Hàm số đồng biến khi m >
d/ Hàm số nghịch biến khi m <

2/ Hai số có tổng là 12 và tích là 40, hai số đó là nghiệm của phương trình:
a/ x2 + 40x + 12 = 0 b/ x2 – 12x + 40 = 0
c/ x2 – 40x + 12 = 0 d/ x2 – 12 x – 40 = 0

3/ Phương trình bậc hai ẩn x có 2 nghiệm 2 + và 2 – là:
a/ x2 + 5x – 1 = 0 b/ x2 – 5 x – 1= 0
c/ x2 – 9x + 13 = 0 d/ x2 – 4x – 5 = 0

4/ Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì hai nghiệm đó là:
a/ x = -1; x = b/ x = -1; x=
c/ x = 1; x= d/ x = 1; x=
B/ Tự luận:
Bài 1:
a/ Giải phương trình sau theo công thức nghiệm:
2×2 – 5x – 1 = 0
b/ Giải phương trình sau theo công thức nghiệm thu gọn:
3×2 – 16 x + 13 = 0

Bài 2:
Tìm m để phương trình ( m + 4 ) x2 – 2.( m + 2 ) x + 1 = 0 có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó ứng với từng giá trị của m vừa tìm được
Bài 3:
Cho hàm số y = -2×2 có đồ thị (P) và hàm số y = x – 2 có đồ thị (d)
a/ Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 4: Tìm hai số a và b biết:
a) a – b = 10; ab = 24
b) a2 + b2 = 85; a.b = 18

Đề 6:

A/ Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng viết vào bài

1/ Cho hàm số: y = f(x) = (2 m + 1) x2, khi đó:
a/ hàm số đồng biến khi m < –
b/ Hàm số đồng biến với mọi x > 0 khi m < –
c/ Hàm số có giá trị lớn nhất là 0 khi m < –
d/ Hàm số nghịch biến khi m < –

2/ Hai số có tổng là 11 và tích là 24, hai số đó là nghiệm của phương trình:
a/ x2 – 11x + 24 = 0 b/ x2 – 24x + 11 = 0
c/ x2 + 11x + 24 = 0 d/ x2 + 24 x – 11 = 0

3/ Phương trình bậc hai có 2 nghiệm – 5 và 9 – là:
a/ x2 – 5 x – 9 = 0 b/ x2 + 5x + 9 = 0
c/ x2 – 4x – 12 = 0 d/ x2 + 4x – 12 = 0

4/ Phương trình bậc hai 2×2 – 5x + 3 = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì có hai nghiệm là:
a/ x = -1; x = b/ x = -1; x=
c/ x = 1; x= d/ x = 1; x=

B/ Tự luận:
Bài 1:
a/ Giải phương trình sau theo công thức nghiệm:
– 2×2 + 5x + 1 = 0
b/ Giải phương trình sau theo công thức nghiệm thu gọn:
3×2 + 14 x + 8 = 0

Bài 2: Với giá trị nào của m thì phương trình: (m + 1)x2 + 4mx + 4m – 1= 0
có hai nghiệm phân biệt. Tìm hai nghiệm đó ứng với giá trị m vừa tìm được.

Bài 3: Cho hàm số y = 2×2 có đồ thị (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.