tiết 59 KT chương IV ĐS 9 có MT và Đ.A – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về tiết 59 KT chương IV ĐS 9 có MT và Đ.A, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
Ngày KT: 9A, 9B:
Tiết 59: KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I .Mục tiêu :
– Kiến thức: Kiểm tra các kiến thức: Hàm số y=ax2, PT bậc hai và giải bằng công thức nghiệm, định lí vi-ét.
-Kỹ năng: Học sinh được giáo dục và rèn luyện tính nghiêm túc trong kiểm tra thi cử.
-Thái độ: Học sinh nghiêm túc làm bài.
II. Chuẩn bị:
GV: Xây dựng ma trận đề – Đề kiểm tra – Đáp án.
HS: Giấy, bút, máy tính bỏ túi.
III. Tiến trình dạy học:
1) Tổ chức lớp
2) Kiểm tra: Ma trận thiết kế đề kiểm tra.
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

CĐ thấp
CĐ cao

1. hàm số y=ax2

Biết tìm hệ số a của hàm số y =ax2

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

1
1,0
10%

1
1,0
=10%

2.PT ax2+bx+c = 0
Và cách giải
Nhận biết được PT bậc hai một ẩn

Giải thành thạo PT bậc hai bằng công thức nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%
1
2,0
20%

2
4
40%

3
6,0
=60%

3. Hệ thức vi –ét và ứng dụng

-áp dụng hệ thức
vi – ét để giải PT bậc hai chứa tham số
Vận dụng hệ thức để tính tổng bình phương các nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ%

1
2
20%
1
1,0
10%
2
30
=30%

Tổng câu
Tổng điểm
Tỉ lệ%
1
2,0
20%
1
1,0
45%
3
6,0
60%
1
1,0
10%
6
10,0
100%

ĐỀ KIỂM TRA
I. Lí thuyết: (2Đ)
Nêu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn, lấy ví dụ minh họa?
II. Bài tập: (8Đ)
Bài 1: Cho hàm số y= ax2 tìm a biết đồ thị của nó đi qua điểm A(-2;2)
Bài 2: Giải các phương trình bậc hai sau:
a) 3×2 + 7x + 2 = 0
b) 9×2 – 6x + 1 = 0
Bài 3: Cho phương trình ẩn x: 3×2 – 2(m-3)x + 5 = 0 biết nghiệm x1 = , Tìm nghiệm x2 rồi tìm giá trị của m?
Bài 4: Cho phương trình: x2 – 2x + m = 0
Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm?
Tính x21 + x22 theo m?
Đáp án chấm
I. Lí thuyết (2Đ)
+ Nêu đúng định nghĩa PT bậc hai một ẩn (1đ)
+ Lấy ví dụ đúng (1đ)
II. Bài tập:
Bài 1: Thay x = -2; y =2 vào hàm số y= ax2 ta được: a(-2)2 = 2 (4a = 2 ( a = 0,5. (1đ)
Bài 2: Giải đúng mỗi PT được 2đ
3×2 + 7x + 2 = 0
. Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
x1 = ; x2 =
9×2 – 6x + 1 = 0
Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 =
Bài 3: (2đ)
Tính x2 : Theo định lí vi-ét ta có: x1.x2 = mà x1 = =>x2 = (1đ)
Tìm tham số m: Ta có: x1+ x2 = ( 5 + = ( 16 = 2m – 6 ( m = 11 (1đ)
Bai 4: x2 – 2x + m = 0 (1)
PT (1) có nghiệm khi 0 ( 1- m 0 ( m

Theo định lí vi –ét ta có: x1 + x2 = 2 và x1.x2 = m
x21 + x22 = (x1+ x2)2 – 2×1.x2 = 4 – 2m.

Hỏi và đáp