tiết 57 KT chương II hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về tiết 57 KT chương II hình 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 57: Kiểm tra chương III- hình học
I. Mục tiêu kiểm tra:
I. MỤC TIÊU
– Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương và vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
– Phát hiện được Các sai sót HS thường mắc phải để kịp thời uốn nắn, bổ sung trong quá trình dạy học các bài tiếp theo.
– Hiểu được Những khó khăn của HS đối với mỗi kiến thức trong chương để có Mọi điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
II. Ma trận đề
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

VD thấp
VD cao

1. Liên hệ giữa cung, dây và đường kính, Các loại góc với đường tròn
Nhận biết được các loại góc trong đường tròn
Nắm được đ/lí về số đo các góc với đường tròn để tính được sđ các góc đó

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu- câu 1
1,5 điểm
15%
1 câu- câu 3
2 điểm
20%

2 câu
3,5 điểm
35%

2.Quĩ tich cung chứa góc, tứ giác nội tiếp

Vận dụng định lí về tứ giác nội tiếp, bài toán quĩ tích cung chứa góc và t/c về góc với đường tròn để c/m tứ giác nội tiếp, c/m các góc bằng nhau, c/m điểm là tâm đường tròn…

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3 câu- 4a,b,c
3,5 điểm
35%
1 câu – 4d
1 điểm
10%
4 câu
4,5 điểm
45%

3. Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt

Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1 câu- câu 2
2 điểm
20%

1 câu-
2 điểm
20%

1 câu
1,5 điểm
15%
2 câu
4 điểm
40%
3 câu
3,5 điểm
35%
1 câu
1 điểm
10%
7 câu
10 điểm
100%

III. Đề bài
Bài 1. (1,5 điểm). Hãy nêu tên mỗi góc ; ; ; ; trong các hình dưới đây.

Bài 2: 2 điểm
Cho hình vẽ bên , biết MON = 1200 và R = 3cm
Tính độ dài cung MaN
b. Tính diện tích hình quạt MONaM

Bài 3: 2 điểm
Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến tại C của đường tròn, ADC = 600, AB là đương kính của đường tròn, hãy tính
a. Số đo của góc BAC
b. Số đo góc AOC
c. Số đo của góc ACm
d. Số đo góc ABC

Bài 4 ( 4,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn (O) có đường kính MC. Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại D. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại S.
Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp .
*)Chứng minh CA là tia phân giác của góc SCB.
*) Chứng minh DM là tia phân giác của góc ADE.
Gọi E là giao điểm của BC với đường tròn (O). Chứng minh rằng các đường thẳng BA, EM, CD đồng quy.
Chứng minh điểm M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADE.
IV. Hướng dẫn chấm
Bài 1: Mỗi ý đúng cho 0,3 điểm
: Góc tạo bởi tia tt và dây cung
:Góc ở tâm
: Góc nội tiếp
: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
: Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
Bài 2:
Độ dài cung MaN là: l = = 6,28 (cm)
Diện tích hình quạt là: Squat = = 9, 42(cm2)
1 điểm

1 điểm

Bài 3:

a.Vì ADC = 600 nên sđcungAC = 1200
AB là đường kính vậy sđcungBC = 600
Suy ra BAC = sđcungBC = 300
( góc nội tiếp chắn cung 600)
b. Ta có AOC = sđcungAC=1200
( góc ở tâm chắn cung 1200)
c. ACm = sđcungAC=600
( góc giữa tt và dây cung chắn cung 1200)
d. ABC =ADC = 600
( hai góc nội tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.