tiet 57 kiem tra hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về tiet 57 kiem tra hinh 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 57: kiểm tra
A. Mục tiêu:
– Kiểm tra việc nắm KT của học sinh sau khi học chương 3.
Về KT cơ bản: Góc trong đường tròn; Tứ giác nội tiếp; Độ dài đường tròn; cung tròn; diện tích hình tròn; hình quạt tròn….
– H/s biết vẽ hình; tính toán; lập luận chứng minh.
– Tự giác; nghiêm túc làm bài
B. Chuẩn bị
G/v: Đề kiểm tra; đáp án
H/s: Kiến thức cơ bản của chương
C. Ma trận đề kiểm tra chương III – Hình 9
Cấp độ
Các
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Cung, liên hệ giữa cung và dây
Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của 2 cung theo 2 dây tương ứng.

Hiểu được cách so sánh hai cung

Biết cách tính số đo cung theo định nghĩa

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 5%

1
0,5 5%

1
0,5 5%
1
1 10%

4
2,5 25%

2. Góc và đường tròn
Nhận biết được góc tạo bởi 2 cát tuyến của 1 đường tròn và cung bị chắn tương ứng

Vd được đl và các hệ quả để giải bài tập

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5 5%

2
3 30%

3
3,5 35%

3. Cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.

Nhận biết được một tứ giác nội tiếp qua dấu hiệu nhận biết

Vd đl chứng minh được tứ giác nội tiếp, biết tính sđ góc của tứ giác nội tiếp khi sđ góc đối

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 5%

2
2,5 25%

3
3 30%

4. Độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Vd được công thức tính diện tích hình quạt tròn để giiải bài tập.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5 5%
1
0,5 5%

2
1 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
1
10%

2
1
10
6
7
70%

12
10
100%

Trường thcs
Họ và tên:
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
PHÂN MÔN: HÌNH HỌC LỚP 9

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm).
Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Biết = 500. So sánh các cung nhỏ AB, AC, BC.
Khẳng định nào đúng?
A. ; B. ; C. ; D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2. (0,5đ) Cho hình vẽ. Biết góc BOC = 1100.
Số đo của cung BnC bằng:
Hãy chọn kết quả đúng:
A. 1100; B.2200; C. 1400; D. 2500.

Câu 3(0,5đ).
Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
a) Nếu hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.

b) Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.

c) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

d) Đối với 2 cung của 1 đường tròn, cung lớn hơn căng dây lớn hơn.

Câu 4. (0,5đ)
Cho hình vẽ. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AB nhỏ là:
Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Góc ADB và góc AIB.
B. Góc ACB và góc AIB.
C. Góc ACB và góc BAC.
D. Góc ADB và góc ACB.
Câu 5. (0,5đ)
Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:
Khẳng định nào sai?
a.

Hỏi và đáp