Tiết 56 Kiểm tra Đại 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tiết 56 Kiểm tra Đại 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
A/ Mục tiêu bài dạy:
1. Kiến thức : Hệ thống toàn bộ kiến thức của chương.
2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để giải toán.
3. Thái độ: Giáo dục tính linh hoạt, chính xác, tính trung thực trong khi kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng điểm

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn.

Giải được phương trình:
a) Đưa được về dạng ax + b = 0
b) Phương trình tích
c) Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

04
06đ
60%

04
06đ
60%

2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Biết lập được phương trình và giải được phương trình đó từ bài toán thực tiễn.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

01
04đ
40%

01
04đ
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ

05
10đ
100%

05
10đ 100%

ĐỀ RA
Bài 1. Giải các phương trình sau đây: (6,0 điểm)
a) 3x – 15 = 0
b)
c) (x – 1)(3x + 5) = 0
d)
Bài 2:(4,0 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h. Rồi quay lại từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc đi từ A đến B là 20km/h. Biết rằng tổng thời gian đi từ A đến B rồi quay lại về A là 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐẠI SỐ LỚP 8 – NĂM HỌC 2012-2013
Bài
Nội dung
Điểm

1

a) 3x – 15 = 03x = 15
x = 5
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S =5
0,5
0,5
0,5

b)

Vậy tập nghiệm của phương trình là: S = 1
0,5
0,5
0,5

c) (x – 1) (3x + 5) = 0
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S =
0,5
0,5
0,5

d)
Đk để phương trình có nghiệm là: (*)
Với đk (*) ta có pt đã cho tương đương với:
(x + 1) + 3(x – 1)(x+1) = 2(x – 1)x + 1 + 3×2 – 3 = 2x – 2
3×2 + x – 2x +1 – 3 + 2 = 0 3×2 – x = 0 x(3x – 1) = 0
( hai giá trị này đều thỏa mãn đk(*)
Vậy tập nghiệm của phương trình là: S =

0,5

0,5

0,5

2
Gọi x (h) là thời gian đi từ A đến B, Đk : 0 < x < 2,5
Thời gian đi từ B về A là : 2,5 – x (h)
Theo đề ta có phương trình:
40x = 60(2,5 – x)
40x = 150 – 60x
40x + 60x = 150
100x = 150 x = 1,5
Đối chiếu với đk: x = 1,5 (tmđk)
Quãng đường AB là: 40.1,5 = 60km
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.