Tiet 55: KT lai chg 3- HH lop 9(4 de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tiet 55: KT lai chg 3- HH lop 9(4 de), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 1
Câu 1: Người ta muốn may một chiếc khăn để phủ một chiếc bàn tròn có đường kính 76 cm
sao cho khăn rủ xuống khỏi mép bàn 10 cm. Người ta lại muốn ghép thêm riềm khăn rộng 2 cm. Hỏi:
a) Diện tích vải cần dùng để may khăn trải bàn.
b) Diện tích vải cần dùng để làm riềm khăn.

Câu 2: Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 3 cm.
a) Hãy tính góc AOB, biết độ dài cung AmB tương ứng là cm.
b) Tính diện tích hình quạt tròn OAmB.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn (O)
có đường kính MC.
Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại D. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại S.
Gọi E là giao điểm của BC với đường tròn (O).
a) Chứng minh AMEB là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh DM là tia phân giác của góc ADE.
c) Chứng minh rằng các đường thẳng BA, EM, CD đồng quy.
d) Chứng minh điểm M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ADE.
Câu 4: Dựng tam giác ABC, biết góc A bằng 50o ,
BC = 3 cm và trung tuyến ứng với cạnh BC là 3 cm.

Đề số 2
Câu1: Bánh xe đạp bơm căng có đường kính 73 cm. Hỏi xe đi được bao nhiêu km nếu bánh xe quay được 1000 vòng.

Câu2: Cho đường tròn (O) đường kính AB = 3 cm, góc CAB = 300. ( Hình vẽ )
a.Tính độ dài cung BmD.
b.Tính diện tích hình quạt tròn OBmD.

Câu3: Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB,AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó.
Gọi I là trung điểm của dây MN
a) Chứng minh năm điểm A, B, I, O, C cùng nằm trên một đường tròn.
b) Nếu AB = OB thì tứ giác ABOC là hình gì? Tại sao?
c) Tính diện tích hình tròn và độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC theo bán kính R
của đường tròn (O) khi AB = R .
Câu 4: Dựng tam giác ABC, biết AB = 3 cm, góc C bằng 60o , AC = 2 cm.

Đề số 3
Câu1: Bánh xe lớn của máy cày bơm căng có đường kính 1,72 m.
Hỏi xe đi được bao nhiêu km nếu bánh xe quay được 1000 vòng.
( làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)
Câu2 Cho đường tròn (O) đường kính AC = 4 cm, góc CAB = 450. ( Hình vẽ ) )
a.Tính độ dài cung BmC.
b.Tính diện tích hình quạt tròn OBmC.

Câu3: Từ một điểm T nằm ngoài đường tròn ( O; R), kẻ hai tiếp tuyến TA và TB với đường tròn đó.
Biết góc AOB = 120o , BC = 2R.
a) Chứng minh OT // AC.
b) Biết OT cắt đường tròn ( O; R ) tại D. Chứng minh tứ giác AOBD là hình thoi.
c) Tính diện tích hình giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính BC
và ba dây cung CA, AD, DB theo R.
Câu 4: Dựng tam giác ABC, biết AB = 3 cm, góc C bằng 60o , đường cao CH = 2 cm.

Đề số 4
Câu 1: Người ta muốn may một chiếc khăn để phủ một chiếc bàn tròn có đường kính 76 cm
sao cho khăn rủ xuống khỏi mép bàn 10 cm. Người ta lại muốn ghép thêm riềm khăn rộng 2 cm. Hỏi:
a) Diện tích vải cần dùng để may khăn trải bàn.
b) Diện tích vải cần dùng để làm riềm khăn.

Câu 2: Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 3 cm.
a) Hãy tính góc AOB, biết độ dài cung AmB tương ứng là cm.
b) Tính diện tích hình quạt tròn OAmB.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy điểm M, dựng đường tròn (O) có đường kính MC.
Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại D. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại S.
Gọi E là giao điểm của BC với đường tròn (O).
a) Chứng minh AMEB là tứ giác nội tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.