Tiet 55: Kiem tra chuong 3- HH lop 9(5 de) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Tiet 55: Kiem tra chuong 3- HH lop 9(5 de), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề số 6

I. TRẮC NGHIỆM :
Bài 1: Chọn phương án đúng viết vào bài kiểm tra:

1) Cho hình vẽ: Biết góc ADC bằng 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:
a) Số đo góc x bằng:
A. 200 B. 250 C. 300 D. 350

b) Số đo góc y bằng:
A. 500 B. 550 C. 700 D. 600

2. Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là :
A. 1200 B. 900 C. 300 D. 600

3. Độ dài cung tròn , tâm O, bán kính R :
A. B. C. D.

4. Diện tích của hình quạt tròn cung 1200 của hình tròn có bán kính 3cm là:
A . (cm2 ) ; B . 2(cm2 ) ; C . 3(cm2 ) ; D . 4(cm2 )

5. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, góc DAB bằng 120o.Vậy số đo góc BCD là :
A. 1200 B.600 C.900 D. 1800

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (. . . ) trong các khẳng định sau và chép cả khẳng định đó vào bài kiểm tra, gạch chân từ vừa điền.

a) Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau
thì tứ giác đó ………

b) Trong một đường tròn, góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 900 có số đo bằng nửa số đo của
góc ở tâm cùng ……..một cung .

c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây
( không phải là đường kính ) thì chia cung căng dây ấy thành hai cung ……..

d) Số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của …… bị chắn.

II. TỰ LUẬN :
Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O; 3cm). Vẽ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp
b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
c) Tính độ dài cung nhỏ AC
d). Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với EF.
Đề số 7

I/. TRẮC NGHIỆM:
Bài 1: Chọn phương án đúng viết vào bài kiểm tra:

1. Hình tròn có bán kính 10dm, thì diện tích của nó là:
A.100dm2; B.20 dm2; C.10 dm2; D.102 dm2

2. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn:
A.Hình chữ nhật; B.Hình bình hành ; C. Hình thang ; D. Hình thoi

3. Đường tròn có bán kính là 5cm, thì chu vi của nó là:
A.5cm B.25cm C.10cm D. 50cm

4. Số đo góc nội tiếp chắn cung 500 là:
A.500 B.1000 C.750 D. 250

5. Diện tích của hình vành khăn giới hạn bởi 2 đường tròn (O;5cm) và (O;4cm) là:
A. cm2 B. cm2 C. cm2 D. cm2

6. Cho đường tròn (O) cung nhỏ AB có số đo bằng 700. Vậy số đo của cung lớn AB là:
A. 700 B. 1400 C. 2900 D.1100

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (. . . ) trong các khẳng định sau và chép cả khẳng định đó vào bài kiểm tra, gạch chân từ vừa điền.

a) Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh ……..một đường tròn.

b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp ……chắn các cung bằng nhau.

c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung
thì vuông góc với……. căng cung ấy và ngược lại.

d) Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng…….số đo của cung bị chắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.