Tiết 54 – kiểm tra c3 (Bộ hai đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 54 – kiểm tra c3 (Bộ hai đề), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : …………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp : ……….. Môn : Hình Học 8 (01)

A. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 Cho đoạn thẳng AB = 5dm và CD = 4m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :
A) B) C) D)
Câu 2 Cho (ABC (DEF có và SDEF = 36cm2. Khi đó ta có :
A) SABC = 54cm2 B) SABC = 24cm2 C) SABC = 81cm2 D) SABC = 16cm2 A
Câu 3 Trong hình vẽ bên nếu AM là phân giác của tam giác ABC (MBC) thì :
A) B) C) D)
B M C
Câu 4 Cho (ABC (MNK theo tỉ số k. Thế thì (MNK (ABC theo tỉ số :
A) k B) 1/k C) k2 D) 1
Câu 5 Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho . Khi đó tỷ số:
A) B) C) D) Cả A, B, C đều sai
Câu 6 Cho (ABC (DEF theo tỉ số k, AM và DN là hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác. Thế thì ta có :
A) B) C) D) Cả A, B, C đều sai.
B TỰ LUẬN :
Bài 1: (3điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH, AB = 5cm, AC = 12cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
Từ trung điểm M của cạnh huyền BC kẻ đường vuông góc với BC cắt AC ở N. Tính độ dài đoạn MN
Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao AH, BK.
Chứng minh CH . CB = CK . CA.
Chứng minh (CHK (CAB.
Biết , SCAB = 100cm2, tính SCHK.

Họ và tên : …………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp : ……….. Môn : Hình Học 8 (02)

A. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1 Cho MN = 5dm và PQ = 40cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là
A) B) C) D)
Câu 2 Cho (ABC (DEF có và SABC = 36cm2. Khi đó ta có :
A) SDEF = 54cm2 B) SDEF = 24cm2 C) SDEF = 81cm2 D) SDEF = 16cm2 A
Câu 3 Trong hình vẽ bên nếu AM là phân giác của tam giác ABC (MBC) thì:
A) B) C) D)
B M C
Câu 4 Cho (ABC (DEF theo tỉ số k, AM và DN là hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác. Thì ta có :
A) B) C) D) Cả A, B, C đều sai.
Câu 5 Cho (ABC (MNK theo tỉ số . Thế thì (MNK (ABC theo tỉ số :
A) 1 B) k C) k2 D) 1/ k
Câu 6 Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho . Khi đó tỷ số :
A) B) C) D) Cả A, B, C đều sai
B TỰ LUẬN :
Bài 1: (3điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH, AB = 8cm, AC = 15cm.
Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
Từ trung điểm M của cạnh huyền BC kẻ đường vuông góc với BC cắt AC ở N. Tính độ dài đoạn MN
Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao AH, CK.
Chứng minh BK . BA = BH . BC.
Chứng minh (BHK (BAC.
Biết , SBHK = 20cm2, tính SBAC.

Hỏi và đáp