Tiết 50 Kiểm tra ĐS7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tiết 50 Kiểm tra ĐS7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 50: KIỂM TRA CHƯƠNG III
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Tìm được dấu hiệu điều tra
Lập được bảng tần số

Dựa vào bảng tần số rút ra được nhận xét về dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5đ
25%
1
1,25đ
12,5%
1
1,5đ
15%
1
0,75đ
7,5%
8
6 đ
60%

Biểu đồ

Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5 %

1
1,5đ
15%

2

20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%
1
1,25đ
12,5%
3

50%
1
0,75đ
7,5%
10
10đ 100%

ĐỀ 1.
Bài 1: (4 điểm)
Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :
138
141
145
145
139

141
138
141
139
141

140
150
140
141
140

143
145
139
140
143

a) Lập bảng tần số?
b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu các bạn?
c) Số bạn đọc có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?
d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?
e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?
f) Chiều cao của các các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?
Bài 2: (6 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?
Giá trị (x)
2
3
4
5
6
9
10

Tần số (n)
3
6
9
5
7
1
1
N = 32

a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu
b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?
c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?
d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng?
ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Bài
Nội dung
Điểm

1

3


a)
Chiều cao (x)
138
139
140
141
143
145
150

Tần số ( n)
2
3
4
5
2
3
1
N = 20

1,5

b) Thầy giáo đã đo chiều cao của 20 bạn
0,5

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là hai bạn đọc
0,5

d) Có hai bạn đọc cao 143cm
0,5

e) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7
0,5

f) Chiều cao của các bạn đọc chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm
0,5

2

a) Dấu hiệu là: Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của từng học sinh lớp 7B
Mốt của dấu hiệu là: M0 = 4 (lỗi)
1,25

0,5

b) Những nhận xét
– Có một bài kiểm tra mắc lỗi nhiều nhất là 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1%
– Có ba bài kiểm tra mắc lỗi ít nhất là 2 lỗi chiếm tỉ lệ 9,3%
– Phần nhiều bài kiểm tra mắc 4 lỗi chiếm tỉ lệ 27,9%

0,25
0,25
0,25

c) * Số trung bình cộng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.