Tiết 50 kiểm tra đại sớ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 50 kiểm tra đại sớ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC 2015 – 2016
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG Môn: Đại số ( tiết 50) –LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút

A/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

TN
TL
TN
TL

Thu thập số liệu thống kê, tần số

3

3

3

3

Bảng “tần sô” các giá trị của dấu hiệu.

1

2

1

2

Biểu đồ

1
2

1
2

Số trung bình cộng

1

1

1

2

2

3

Tổng

4
4

2
4

1
2

7
10

B/ ĐỀ
Bài 1: (6 điểm)
Điểm kiểm tra 1 tiết môn tiết môn Toán của một lớp được ghi lại trong bảng “Tần số” dưới đây:
Điểm (x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
3
12
8
4
5
4
2

a/ Tính số học sinh làm bài kiểm tra
b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu
d/ Tìm mốt của dấu hiệu
Bài 2 (4 điểm)
Một thầy giáo theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 40 học sinh và ghi lại như sau:
a/Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? Đó là Những giá trị nào?
c/Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét.

C/ ĐÁP ÁN

Bài 1
Nội dung

Biểu điểm

1a
Số học sinh làm bài kiểm tra là 40
1,0

1b
Học sinh vẽ đúng biểu đồ

2,0

1c

2,0

1d

1,0

Bài 2

2a
Dấu hiệu ở đây là: thời gian làm bài tập (tính theo phút) của mỗi học sinh
1,0

2b
Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu
Đó là: 5; 7; 9; 10; 12; 15
0,5
0,5

2c
Giá trị (x)
5
7
9
10
12
15

Tần số (n)
4
5
9
12
7
3
N=40

Nhận xét:
– Thời gian giải nhanh nhất là 5 phút
– Thời gian giải chậm nhất là 15 phút
– Thời gian giải 9, 10, 12 phút là chủ yếu
– Thời gian giải 10 phút chiếm tỉ lệ cao nhất

1,0

1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.