tiet 49 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về tiet 49, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 22/12/2006
Tuần 16. Tiết 49

Mục tiêu:
Kiến thức : Phép trừ hai số nguyên .
Kỉ năng : +Tìm số đối của một số .
+Biết cách tính đúng hiệu hai số nguyên .
Thái độ : +Bước đầu hình thành dự đoán trên cơ sở nhìn thấy qui luật của một loạt hiện tượng (toán học ) liên tiếp và phép tương tự .
+Có ý thức vận dụng toán học vào thực tế .
Chuẩn bị:
Bảng phụ ghi bài tập 50 ,
III. Tiến trình:
Oån định lớp:
Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút )
Nhiệt độ hôm qua ở SaPa là 3oC , hôm nay nhiệt độ giảm 4oC . Hỏi nhiệt độ hôm nay ở SaPa là bao nhiêu độ C ? ( Nhiệt độ hôm nay ở SaPa là : 3 + (-4) = -1 )
3. Bài mới :

TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

10’

24’

Hoạt động 1: Tìm hịểu qui tắc :
Cho HS làm

=>a – b = ?
=>Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta làm như thế nào ?
Hoàn chỉnh , ghi bảng
Cho HS nhắc lại qui tắc

Hoạt động 2: Củng cố qui tắc:

HS quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả hai dòng sau:
a) 3 – 4 = 3 + (-4)
3 – 5 = 3 + (-5)
b) 2 – (-1) = 2 + (+1)
2 – (-2) = 2 + (+2)
a – b = a + (-b)

HS nêu theo hiểu biết cá nhân .

HS nhắc qui tắc .

1. Qui tắc :
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b

TL
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

10’

5’
Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng :
a. (-28) – (-32) =
b. 50 – (-21) =
c. (-45) – 30 =
*Tính : 3 – 5
(-3) – (-5)
Đưa ra ví dụ .
* Lưu ý: Để trừ hai số nguyên ,ta phải chuyển về trường hợp cộng hai số nguyên .
– Đưa ra ví dụ mục 2 .
Tính nhiệt độ hôm nay như thế nào ?
Từ bài toán rút ra nhận xét .

Cho HS nêu cách tính và cho HS khác nhận xét kết quả
Gọi HS lên bảng tính

Cho HS giải thích 2 kí hiệu a và -a
Cho HS điền số vào ô trống .

Đưa ra bài tập 50
Cho các nhóm báo kết quả và tổ chức đánh giá chéo giữa các nhóm .
Nhận xét kết quả hoạt động nhóm .

Hoạt động 3: Đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh :
– Cho HS làm bài tập sau vào phiếu học tập
thực hiện các phép tính sau :
4 – 9 =
2 – (-2) =
(-1) – 4 =
(-1) – (-4) =
5 – 0 =
0 – 5 =
– Thu và chấm nhanh một số bài , nhận xét , nhắc nhở HS tránh các lỗi thường mắc .
– Muốn thực hiện phép trừ hai số nguyên , ta làm như thế nào ?

Hoạt động 4 : Hướng dẫn giải bài tập :
Bài tập 51 : thực hiện phép tính trong ngoặc trước .
Bài tập 54 : Dạng tìm một số hang của tổng .( làm tương tự như đối với số tự nhiên )
Bài tập 55 : Xem lại các phép trừ đã thực hiện từ đó nhận xét , đánh giá .

a. (-28) – (-32) = (-28) + 32
b. 50 – (-21) = 50 + 21
c. (-45) –30 = (-45) + (-30)

3 – 4 = -1 (oC )

HS dựa vào qui tắc trừ để nêu

HS lên bảng tính

a và –a là hai số đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.