tiet 39 KT Chuong 1(co MT chuan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về tiet 39 KT Chuong 1(co MT chuan), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. MA TRẬN ĐỀ

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tính chất chia hết của một tổng

Nắm được các tính chất chia hết của một tổng
Vận dụng tính chất chia hết của một tổng để xác định một tổng có chia hết cho một số không

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,25

1
0,25

2
0,5 điểm
5%

Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
Nhận biết được số nào chia hết, không chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Ghép được các chữ số trong 4 chữ số cho trước, để được số có 3 chữ số chia hết cho 9

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75

1
0,25

4
1điểm
10%

Số nguyên tố, hợp số.phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Thực hiện phép tính tìm x
Nhận biết được số nguyên tố, hợp số.
Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Vận dụng tìm x thông qua thực hiện phép tính

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25

1
0,25
1
1

1
2
4
3,5 điểm
35%

Ước và bội, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN.
Nhận ra tất cả các ước của một số.
Biết tìm ƯC – BC ; ƯCLN và BCNN
Tìm được ƯCLN rồi suy ra ƯC của hai số. Vận dụng cách tìm BCNN để giải một bài toán đố liên quan.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25

3
0,75

2
4

5
5 điểm
50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
1,25 điểm
12,5%

6
2,5điểm
25%

3
4,25điểm
42,5%

1
2điểm
20%
15
10 điểm
100%

Trường THCS Phan Châu Trinh Kiểm tra tiết 39 –Năm học 2012-2013
Họ và tên :………………………… Môn : Số học –Lớp 6
Lớp :………………………………… Thời gian 45 phút
Điểm :
Lời phê của thầy :

ĐỀ A:
TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 :tổng ( 850 + 115 ) chia hết cho:
A . 2 B . 5 C, 9 D. 6
Câu 2 : Tập hợp tất cả các ước của 15 là:
A) B) C) D)
Câu 3 : Số có chữ số tận cùng là các số chẵn thì chia hết cho:
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
Câu 4 : Số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho:
A) 3 B) 2 C) 5 D) 9
Câu 5 : Khẳng định nào sau đây đúng ?
A) Số 2 là số nguyên tố B) Có 4 số nguyên tố bé hơn 10
C) Số 1 là số nguyên tố D) Số 7 là hợp số.
Câu 6 : Kết quả phân tích số 36 ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.3.7 B. 22.5.7 C. 22. 32 D. 22.32.5
Câu 7 : ƯCLN ( 18 , 60 ) là :
A. 36 B. 6 C. 12 D. 30
Câu 8 : BCNN ( 8,6 ) là :
A. 14 B. 24 C. 32 D. 12
Câu 9: Hãy điền dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các phát biểu sau
Câu
Đúng
Sai

a) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3

b) Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.