Tiet 39 kiem tra hoc ki I dai so 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiet 39 kiem tra hoc ki I dai so 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Kiểm tra: Học kì I
Lớp : 7 … STT: …… Môn: Đại số 7

Điểm
Lời phê của thầy

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Đề bài:

I/ Trắc nghiệm (3đ)
Câu 1: Giá trị của x trong đẳng thức là:
A. 0 B. C. – 6 D. -1
Câu 2: Nếu thì x3 bằng:
A. 27 B. 729 C. 81 D. 9
Câu 3: Biết x và y tỉ lệ nghịch với và thì khẳng định nào dưới đây là đúng:
A. 3x = 4y B. C. D.
Câu 4: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = -2x + 3
A. (0;3) B. (-1;5) C. () D. ()
Câu 5: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:

Khẳng định
Đúng
Sai

a) Nếu a là số vô tỉ thì a là số thực

b) Nếu x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a (a là hằng số ≠ 0) thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ

c) Một điểm bất kì trên trục tung có tung độ bằng 0

d) Đồ thị của hàm số y = ax ( a≠ 0 ) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

II/ Tự luận ( 7đ )
Câu 6: Thực hiện phép tính:

Câu 7: Ba thanh kim loại nặng bằng nhau và có khối lượng riêng lần lượt là 3; 4; 6 (g/cm3) Hỏi thể tích của mỗi thanh kim loại bằng bao nhiêu, biết rằng tổng thể tích của chúng bằng 1800 cm3 ?
Câu 8: Cho hàm số: y = –
Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Đánh dấu trên đồ thị điểm có tung độ bằng .
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.