tiet 37 kiem tra 45′ hình 8 chuong II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về tiet 37 kiem tra 45′ hình 8 chuong II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 21

Ngày soạn:14/1/2010
Ngày giảng: /1/2010

Tiết 37: Kiểm tra 45 phút
A. Mục tiêu:
– Kiểm tra viềc tiếp thu kiến thức của HS trong chương II
– Rèn luyện kĩ năng giải bài toán
– Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán
B. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Đề kiểm tra
– Học sinh: Ôn tập các kiến thức đã học
C. Các hoạt động dạy học:
I. Tổ chức lớp:
II. Nội dung kiểm tra

Ma trận đề kiểm tra

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Diện tích đa giác, tứ giác

2

1
3

Diện tích hình chữ nhật

1

1

Diện tích tam giác

2

1
3

Diện Tích hình vuông

1

1
2

Diện tích hình thoi

1

1

Diện tích hình thang

1

1
2

Tổng

8
4

4
6
12
10

Họ và tên:………………….. Kiểm tra một tiết chương II
Lớp: ……… Hình học 8
Điểm
Lời phê của cô giáo

Đề bài 1
A. Trắc nghiệm(I)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng nhất
1. Diện tích hình vuông có đường chéo bằng d là:
A. d2 B. d2/4 C. 4d D. d2/2
2. Tổng các góc trong của một lục giác bằng :
A.3600 B. 7200 C. 10800 D. 16200
3. Diện tích hình thoi có đường chéo bằng 4cm và 8cm là :
A. 32 cm2 B. 12 cm2 C. 16 cm2 D. Kết quả khác
4. Cho hình thang có diện tích 54 cm2, đường cao bằng 7cm, một cạnh đáy bằng 10cm. Cạnh đáy còn lại bằng :
A. 10 cm2 B. 12 cm2 C. 9 cm2 D. Kết quả khác
5. Diện tích tam giác đều cạnh a bằng:
A. B. C. D.
6. Diện tích tứ giác có hai đường chéo là 5cm, 12cm và hai đường chéo vuông góc với nhau là:
A. 10 cm2 B. 20 cm2 C. 30 cm2 D. Kết quả khác
7. Kết quả nào sau đây là sai:
A. Hai hình bằng nhau có diện tích bằng nhau
B. Hai hình có diện tích bằng nhau thì bằng nhau
C. Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của hình chữ nhật
D. Hình thoi có hai cách tính diện tích.
8. Cho ABC vuông tại A : AC = 3cm, BC = 5cm.
Diện tích ABC bằng:
A. 6cm2 B. 10cm2
C. 12cm2 D. 15cm2

B. Tự luận
Câu 1:
Cho ABC cân (AB=AC) .Trung tuyến BD ,CE vuông góc với nhau tại G
Gọi I,K lần lượt là trung điểm của GB,GC.
a/ Tứ giác DEIK là hình gì ? Vì sao ?
b/ Tính SDEIK biết CE = 12 cm ?
c/ Tính SEDC.
d/ Tính SBCDE.Họ và tên:………………….. Kiểm tra một tiết chương II
Lớp: ……… Hình học

Hỏi và đáp