Tiết 36. KT Đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tiết 36. KT Đại số 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết : 36 KIỂM TRA CHƯƠNG II
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ kiểm tra

Chủ đề
Các mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
mức thấp
Vận dụng
mức cao

TL
TL
TL
TL

1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 1

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1 bài

30%


30%

2. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 2

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1 bài

20%


20%

3. Hàm số.
Mặt phẳng tọa độ.
Bài 4a

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1 câu

10%


10%

4. Đồ thị hàm số.
Bài 4b,c
Bài 3a,b

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
2 câu

20%
2 câu

20%


40%

Tổng

30%

20%

50%

10đ 100%

B. ĐỀ RA
Bài 1 (3đ)
Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 6 và chu vi của tam giác bằng 65 cm. Tính độ dài mổi cạnh của tam giác đó.
Bài 2 (2đ)
Cho biết 4 người làm cỏ một thửa ruộng hết 8 giờ. Hỏi 10 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ thửa ruộng đó hết mấy giờ ?
Bài 3 (2đ) Cho hàm số y = a.x
Tìm a, biết rằng điểm M(-3; 1) thuộc đồ thị hàm số.
Điểm N(-5; 2) có thuộc đồ thị hàm số đó không?
Bài 4 (3đ)
Một người đi bộ với vận tốc 5km/h.
Hãy biểu diễn quãng đường y (km) người đó đi được trong x (giờ)
Vẽ đồ thị của hàm số đó
Từ đồ thị hãy cho biết :
Quãng đường người đi xe đạp đi được trong 2 giờ ?
Để đi được 15 km, người đó phải đi hết bao nhiêu giờ ?

C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác là: a, b, c.
Ta có: và a + b +c = 65
Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy: a = 15cm, b = 20cm, c = 30cm.
0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

Bài 2
Thời gian một người làm cỏ thửa ruộng đó hết:
4.8 = 32 giờ
Thời gian để 10 người (với năng suất như thế )
làm cỏ thửa ruộng đó hết:
32: 10 = 3,2 giờ.
0,5
0,5
0,5
0,5

Bài 3
a) Vì điểm M(-3; 1) thuộc đồ thị hàm số nên ta có:

b) Vì điểm N(-5; 2) nên với x = -5
Vậy điểm N(-5; 2) không thuộc đồ thị hàm số
0,5
0,5

0,5

0,5

Bài 4

y = 5.x (km)

Vẽ đồ thị của hàm số
Đồ thị hàm số y = 5x là tia OA với
O (0; 0) và A(2; 10)

Quãng đường người đi bộđi được trong 2 giờ
5.2 = 10 (km)

Để đi hết quãng đường 15 km, người đó phải đi
hết 15 : 5 = 3 giờ.

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

Ghi chú: HS làm cách khác vẫn cho điểm tối đa.
4. Hướng dẫn học ở nhà :
– Làm lại bài kiểm tra vào vở.
– Chuẩn bị : Ôn tập học kì I.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.