tiết 32 kt – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về tiết 32 kt, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 32 KIỂM TRA CHƯƠNG II
15/12/11
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra sự thuộc bài và hiểu bài của học sinh, vận dụng kiến thức đã học vào bài tập.
2. Kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng rút gọn biểu thức, tìm điều kiện của biến, tính giá trị của biểu thức.
3.Thái độ: Giáo dục HS tính trung thực trong kiểm tra .
II. Chuẩn bị:
GV: Ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án.
HS: Ôn tập kĩ lí thuyết, làm bài tập chương II.
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Định nghĩa, tính chất cơ bản, rút gọn phân thức.
Hiểu định nghĩa phân thức đại số.
Vận dụng tính chất
để kiểm tra hai phân thức bằng nhau trong Mọi trường hợp đơn giản.
Rút gọn được Mọi phân thức mà tử và mẫu có dạng tích chứa nhân tử chung.
Rút gọn phân thức, vận dụng để giải bài toán tìm x, tìm GTNN.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%

1
1
10%

1
1
10%

3
2
20%
6

50%

2. Quy đồng mẫu Cộng và trừ các phân thức đại số
Nhận dạng hai phân thức đối nhau.

Vận dụng được các quy tắc để thực hiện phép cộng, trừ phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%

4
4
40%

5

50%

Tổng số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
1
1
10%
5
5 50%
3
2
20%
11
10
100%

Đề kiểm tra:
I.TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng:
1) Phân thức xác định khi:
A. x = 1 B. x 1 C. x – 1 D. x = – 1
2) Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
3)Phân thức bằng phân thức là:
A. B. C. D.
4) Rút gọn phân thức ta được:
A. B. 2x C. 2 D.
II.TỰ LUẬN
4) Thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
5) Cho phân thức: A =
a) Rút gọn A
b) Tìm giá trị của x để A có giá trị bằng 0
c) Tìm GTNN của A.
Đáp án – biểu điểm:
I. TRẮC NGHIỆM (4đ): Mỗi lựa chọn đúng được 1 điểm.

Câu
1
2
3
4

Đáp án
C
D
A
B

II. TỰ LUẬN (6đ):
Bài
Sơ lược cách giải
Điểm

5
a) = 5 c) =
b) = 3(x – 1) d) =

6
a) A = x(x + 1)
b) A = x(x + 1) = 0 khi x= 0 x = – 1
c) A = x2 + x = x2 + 2.x. + – = (x + )2 – –
MinA = – khi x = – .

0,5đ

0,5đ

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
GV: phát đề kiểm tra cho học sinh.
HS: nghiêm túc làm bài.
Hết giờ gv thu bài và hướng dẫn học sinh học bài củ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.