Tiết 28: Kiểm tra chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Tiết 28: Kiểm tra chương II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 28: KIỂM TRA
Môn Hình học Thời gian 45 phút

Bài 1: (3 điểm)
Góc là gì? Vẽ góc xOy = 400.
Thế nào là hai góc bù nhau? Cho ví dụ?
Nêu hình ảnh thực tế của góc vuông, góc bẹt?
Bài 2: (2 điểm)
Vẽ tam giác ABC có AB = 3 cm, AC = 5 cm, BC = 6 cm.
Lấy điểm M nằm trong tam giác. Vẽ các tia AM, BM và đoạn thẳng MC.
Bài 3: (2 điểm)
* Các câu sau đúng hay sai?
a, Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
b, Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với hai cạnh Ox và Oy hai góc bằng nhau.
c, Góc 600 và góc 400 là hai góc phụ nhau.
d, Nếu tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc thì + = .
Bài 4: (3 điểm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho
= 300 , = 600 .
a, Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b, Tính .
c, Hỏi tia Ot có Là phân giác của hay không? Giải thích?

Hỏi và đáp