TIET 22 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về TIET 22, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

tiết 22 Kiểm tra 1 tiết
Mục tiêu:
Kiểm tra, đánh giá việc nắm kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức chương I vào giải bài tập của học sinh
Kiểm tra, đánh giá kỹ năng trình bày bài của học sinh.
Nội dung:
đề bài:
Bài 1: Chọn đáp án đúng và ghi vào bài là
1/ kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
2/ kết quả của phép tính
A. B. C. D.
3/ kết quả của phép tính
A. B. C. D.
4/ Điền vào ô để :
A. B. C. D.
5/ kết quả của phép tính
A. B. C. D.
6/ kết quả của phép tính
A. B. C. D.
Bài 2: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)
a)
b)
c)
Bài 3: Tìm x trong tỉ lệ thức:

Bài 4: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn thu được của mỗi chi đội?
Bài 5: So sánh: và
Đáp án và biểu điểm:
Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm
a) B b) C c) C d) D
Bài 2 (3,5 điểm)
a) b) 20 c)
Bài 3 (1,5 điểm)
Bài 4 (2 điểm) (kg) (kg) (kg)
Bài 5 (1 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.