Tiết 22. Kiểm tra chương I ( Đai 7) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Tiết 22. Kiểm tra chương I ( Đai 7), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 11
Tiết 22: KIỂM TRA CHƯƠNG I ( 45 phút)

I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức cơ bản của chương I
– Nắm được khái niệm về số hữu tỉ.
– Nắm được các quy tắc về lũy thừa của một số hữu tỉ
– Nắm được các tính chất của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
– Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ. Biết KN căn bậc hai của một số a không âm
2. Kĩ năng:
Học sinh biết vận dụng lí thuyết để giải được các dạng bài tập của chương I
– Biết thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
– Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải BT.
– Giải thích được vì sao một phân số cụ thể viết được dưới dạng STPHH hoặc STP vô hạn tuần hoàn.Biết tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và số vô tỉ.
– Biết thực hiện các phép tính trong R.
3. Thái độ : Học sinh làm bài nghiêm túc, trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
– Hình thức: Kết hợp TL + TNKQ
– HS làm bài trên lớp.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Thấp
Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Nắm được khái niệm về số hữu tỉ.
Nắm được các quy tắc về lũy thừa của một số hữu tỉ
Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.

Số câu hỏi
1

1

1

3

Số điểm
Tỉ lệ %
1
10%

0,5
5,0%

2
20%

3,5đ
(35%)

2. Tỉ lệ thức
Nắm được các tính chất của tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải BT.

Số câu hỏi
1

1

2

Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
5%

2
20%

2,5đ
(35%)

3. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Giải thích được vì sao một phân số cụ thể viết được dưới dạng STPHH hoặc STP vô hạn tuần hoàn.

Số câu hỏi

1

1

Số điểm
Tỉ lệ %

1
10%


(10%)

4. Tập hợp số thực R
Biết sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ.
Biết KN căn bậc hai của một số a không âm.
Biết tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và số vô tỉ.
– Biết thực hiện các phép tính trong R

Số câu hỏi

1
1
1

3

Số điểm
Tỉ lệ %

1
10%
1
10%
1
10%


(20%)

TS câu hỏi
3
4
2
9

TS điểm
Tỉ lệ %
2,5đ
(25%)
3,5đ
(35%)

(35%)
10đ
100%

V. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA.
A. Trắc nghiệm khách quan. ( 3đ)
Câu1:(1đ’). Điền dấu X thích hợp vào ô trống
Các khẳng định
Đúng
Sai

a. Tập hợp số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương,số 0 và các số hữu tỉ âm

b. Số hữu tỉ âm lớn hơn số 0

c. Số 0 không phải là số hữu tỉ

d. Số 0 là số hữu tỉ dương

Câu 2:(1đ’). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
a, Kết quả 33. 32 là:
A. 36
B. 31
C. 35
D. 96

b, Kết quả =
A. 9
B.
C

Hỏi và đáp