Tiet 21 Ktra CI DS8 co MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Tiet 21 Ktra CI DS8 co MT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 21 Kiểm tra chương I

Ngày soạn: 20/10/2010 Ngày giảng: 28/10/2010

I. Mục tiêu:
– Giúp HS nắm vững các kiến thức đã học trong chương I, về nhân, chia đa thức, bảy hằng đẳng thức và phân tích đa thức thành nhân tử.
– Giúp HS có kỹ năng tự đánh giá lại quá trình học tập của mình. Phát hiện ra Những điểm yếu từ đó có biện pháp khắc phục.
– Giúp HS có kỹ năng trình bày bài kiểm tra trên giấy
– HS có thái độ trung thực, nghiêm túc, cầu tiến bộ.
II. Ma trận đề:

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Số câu Đ

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Nhân đa thức
Câu-Bài
Điểm

B1a
1,5

B1c
1,5

2
3

Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Câu-Bài
Điểm

B1b
1,5

1
1,5

Phân tích đa thức thành nhân tử
Câu-Bài
Điểm

B2a
1,5

B2b, B3
2,5
3
4

Chia đa thức
Câu-Bài
Điểm

B1d
1,5

1
1,5

Tổng
Số Câu-Bài
2
3
2
7

Điểm
3
4,5
2,5
10

III. Đề và đáp án:

Kiểm tra chương III
Môn: Đại số lớp 8. Năm học: 2010 – 2011 Thời gian: 45’.
Họ và tên: …………………………………………………………… Lớp: …………………………………………..

Điểm
Nhận xét của giáo viên

Đề bài
Bài 1: Thực hiện phép tính
a)
b)
c)
d)
Bài 2: Phân tích thành nhân tử
a)
b)
Bài 3: Tìm x biết:
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. đáp án – hướng dẫn chấm
Bài
Đáp án
Điểm

1a

0,5
1

1b

0,5
1

1c

0,5
0,5
0,5

1d
x3 + 3×2 – 8x – 20 x + 2
– x3 + 2×2 x2 + x – 10
0 + x2 – 8x – 20
– x2 + 2x
0 – 10x – 20
10x – 20
0
Vậy:
0,25

0,5

0,5

0,25

2a

0,5

0,5

0,5

2b

0,5

0,25

0,25
0,5

3

Vậy: Khi x = 3; hoặc x =
0,5

0,5

Học sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa

Hỏi và đáp