Tiết 21: đề kiểm tra chương I ĐS 8 có MT, đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 21: đề kiểm tra chương I ĐS 8 có MT, đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 21 KIỂM TRA 45’
I. Mục tiêu:
-Kiến thức: Nhân chia đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các cách phân tích đa thức thành nhân tử
-Kĩ năng: Làm thành thạo các dạng bài tập áp dụng kiến thức trên.
-Thái độ: Làm bài nghiêm túc, trình bày rõ ràng, sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
GV: ra đề kiểm tra; HS ôn lại các kiến thức của chương I để làm bài.
III. MA TRẬN ĐỀ
CHỦ ĐỀ
MÚC ĐỘ
TỔNG

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

1. Nhân đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ
Biết các HĐT đáng nhớ
-Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức.
-Dùng các HĐT đáng nhớ để khai triển, rút gon
Dùng hằng đẳng thức để viết gọn các kết quả khi thu gọn

Số câu
Điểm
Tỉ lệ
1
2
20%
2
2
20%
1
1
10%

4
5
50%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Biết cách phân tích đặt nhân tử chung cho biểu thức đơn giản
Kĩ năng phân tích thành nhân tử dùng hằng đẳng thức.
Vận dụng và phới hợp nhiều phương pháp

Số câu
Điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1
10%
2
2
20%

4
4
40%

3. Chia đa thức.
Biết chia hai đơn thức

Vận dụng chia hai đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
Điểm
Tỉ lệ

1
1
10%
1
1
10%

TỔNG
2
3
30%
3
3
30%
3
3
30%
1
1
10%
9
10
100%

A. ĐỀ KIỂM TRA
I.Lí thuyết (2điểm)
Viết dạng tổng quát các hằng đẳng thức bình phương một tổng, bình phương một hiệu và hiệu hai bình phương.

II.Bài tập (8điểm)
Bài 1. (2.0điểm) thực hiện phép tính
a) (x – 2).(x + 1) b) (x + y).(x2 – 2y + 1)
Bài 2.(1điểm) Tìm x, biết: x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 30
Bài 3.(2điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a) 6x – 3xy b) (x + 1)2 – 25
Bài 4.(2,0 điểm) tinh giá trị của biểu thức
a) M = x2 – 4xy + 4y2 tại x = 18 và y = 4
b) N = x(x – 1) + y(x – 1) tại x = 2001 và y = 1999
Bài 5.(1 điểm)
Tìm số nguyên x để 2×2 – x + 2 chia hết cho 2x + 1
B.ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
ĐÁP ÁN
Biểu điểm

Lí thuyết (2điểm)
Bình phương mợt tổng: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2
Bình phương một hiệu: (A – B)2 = A2 – 2AB + B2
Hiệu hai bình phương: A2 – B2 = (A – B)(A + B)

0,75
0,75
0,5

Bài tập (8điểm)
Bài 1
a) (x – 2). (x + 1) = x(x + 1) – 2(x + 1) = x2 + x – 2x – 2 = x2 – x – 2
b) (x + y).(x2 – 2y + 1) = x(x2 – 2y + 1) + y(x2 – 2y + 1)
= x3 – 2xy + x + x2y – 2y2 + y

1

1

Bài 2
x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 30 5x – 2×2 + 2×2 – 2x = 30
3x = 30
x = 10

1

Bài 3
a) 6x – 3xy = 3x(2 – y)
b) (x + 1)2 – 25 = (x + 1)2 – 52 = (x+1 – 5)(x+1 + 5) = (x + 4)(x + 6)

1
1

Bài 4
a) M = x2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.