Tiêt 18 Kiểm tra So 6 co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiêt 18 Kiểm tra So 6 co ma tran, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18 : ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
SỐ HỌC- LỚP 6

A/ Ma trận đề:
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
Thấp
Cao

Tập hợp –
Điểm

1
0,5

1
1
2
2
4
3,5

Luỹ thừa,phối hợp phép tính
Điểm

3
1,5

2
2

5
3,5

Dấu hiệu chia hết
Điểm
2
1

2
1

Tìm số chưa biết x?
Điểm

2
2
2
2

Tổng

2
1
4
2
7
7
13
10

B – Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đánh dấu “x” vào ô thích hợp
Stt
Câu
Đúng
Sai

1
Tập hợp A = 15; 16; 17; …; 29 gồm 15 phần tử

2
128 : 124 = 122

3
53 = 15

4
5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 5 . 5 . 3 = 54 . 33

5
132 . 5 + 35 chia hết cho 5

6
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì tổng không chia hết cho 4

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (1đ) Hãy xác định tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp:
A = x ( N / 5 < x ( 15
Câu 2: (2đ) Cho tập hợp M = 2 ; 4 ; 9 ; 2009 ; 2010.
Viết tập con của tập hợp M gồm:
a) Các số chẵn.
b) Các số có hai chữ số.
Câu 3: (2đ) Thực hiện thứ tự các phép tính sau:
a) 80 – ( 4 . 52 – 3 . 23 ) b) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]
Câu 4: (2đ) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 123 – 5(x + 4) = 38 b) ( – 24 ) . 73 = 2 . 74

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.