Tiết 18: Kiểm tra 45′ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Tiết 18: Kiểm tra 45′, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT MAI SƠN
TRƯỜNG THCS CLC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 45’
Môn: Toán – Lớp 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Cho tập hợp A = . Điền kí hiệu hoặc = vào ô vuông:
A) 8 A B) A
Câu 2 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu em cho là đúng
a. Tập hợp gồm các phần tử:
A) 1; 2; 3; 4 B) 0; 1; 2; 3; 4; 5
C) 0; 1; 2; 3; 4 D) 1; 2; 3; 4; 5
b. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :
A) a(b + c) = ab + ac B) a(b + c) = ab + bc C) a(b c) = ab ac
Câu 3 (1 điểm): Điền vào chỗ trống
1) xn =

2) xn.xm =

3) xn: xm = (x 0)

4) (xm)n =

5) (xy)m =

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1 (2 điểm) : Tính và so sánh
a. A = (3 + 5)2 và B = 32 + 52 b. C = (3 + 5)3 và D = 33 + 53
Câu 2 (1,5 điểm) : Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a. 135 + 361 + 65 + 39 b. 25. 7. 10. 4
c.
Câu 3 (1,5 điểm) : Tìm x, biết:
a. 156 (x + 61) = 82 b. 3x + 18 = 36 : 33;
c.
Câu 4 (1 điểm) : Tính tổng các số hạng của dãy số sau: S = 8 + 12 + 16 + … + 100
Câu 5 (1 điểm) : Tổng của 3 số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai hoặc lấy số thứ hai chia cho số thứ ba đều được thương là 3 và dư là 1. Tìm 3 số ấy?
Đáp án và biểu điểm
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm): Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm :
a. 8 A b. A

Câu 2(1 điểm): Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm
a. B b. A
Câu 3 (1 điểm): Điền vào chỗ trống
1) xn = x.x.x….x (n thừa số x)

2) xn.xm = xm + n

3) xn: xm = xm – n (x 0)

4) (xm)n = xm . n

5) (xy)m = xm .y m

B. Phần tự luận (7 điểm):
Câu 14 (2 điểm) : Tính và so sánh
a. A = (3 + 5)2 và B = 32 + 52
b. C = (3 + 5)3 và D = 33 + 53
ĐS: a/ A > B ; b/ C > D
Câu 2 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a. = (135 + 65) + (361 + 39)
= 200 + 400
= 600
b. = (25. 4). (7.10)
= 100. 70
= 7000
c. =

Câu 3 (1,5 điểm) : Tìm x, biết:
a. x + 61 = 156 82
x + 61 = 74
x = 74 61
x = 13
b. 3x + 18 = 27
3x = 27 18
3x = 9
x = 3
c.
2x 15 = 0 (loại)
hoặc 2x 15 = 1 x = 8

Câu 4 (1 điểm) :
– Số số hạng của dãy là: (100 8 ): 4 + 1 = 24 (Số hạng)
– Tổng các số hạng của dãy là (8 + 100):2.24 = 1296
Câu 5 (1 điểm) : Tổng của 3 số là 122. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.