Tiết 18 Kiểm tra 45 phút Số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Tiết 18 Kiểm tra 45 phút Số học, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết : 18.
Ngày dạy: 11/10/2010.
Kiểm tra 45’
I MỤC TIÊU:
– HS được kiểm tra Mọi kiến thức đã học về :
+ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tính giá trị của biểu thức, tìm số chưa biết.
+ Các bài tập tính nhanh, tính nhẩm.
– Kiểm tra kĩ năng vận dụng linh hoạt các tính chất của các phép tính.
– Có ý thức tự giác, trình bày sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ TÀI LIỆU,THIẾT BỊ DẠY HỌC:
Giáo viên : Đề bài, đáp án, thang điểm.
Học sinh :Giấy kiểm tra 45phút.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1/ Ổn định tổ chức:
Kiểm diện: 6A: 6B:

2/ Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nhắc nhở nội quy tiết kiểm tra.
3/ Dạy-Học bài mới : Kiểm tra 45 phút.
A. Đề bài:
Đề số 1.
I/. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cho tập hợp E = 1; 2; 3 trong các cách viết sau cách viết nào đúng?
A. 1 E; B. 1 E; c. 3 E; d. 2;3 = E
Câu 2: Tập hợp H = x N/ x ≤ 11 có bao nhiêu phần tử?
a. Tập hợp H có 1 phần tử. C. Tập hợp H có 11 phần tử.
B. Tập hợp H có 2 phần tử. D. Tập hợp H có 12 phần tử.
Câu 3: Trong các câu sau câu nào đúng?
A. 23 . 24 = 212 B. 23 . 24 = 412
C. 23 . 24 = 27 D. 23 . 24 = 47
Câu 4: 108 : 102 bằng:
A. 104 B. 106 C. 108 D. 16
Câu 5: 52 bằng
A. 10 B. 7 C. 52 D. 25
Câu 6: Tập hợp các số tự nhiên có bao nhiêu phần tử.
A. Một phần tử. B. Hai phần tử.
C. Mười phần tử. D. Vô số phần tử.
Câu 7: 106 bằng:
A. 60 B. 16 C. 1000000 D. 6000000
Câu 8: a6: a (a ( 0) bằng:
A. a6 B. a5 C. a D. 1
II/. Tự luận:
Bài 1:Thực hiện phép tính:
a) 62 : 4 . 3 + 2 . 52
b) 80 – [130 – (12 – 4)2]
Bài 2: Tìm số tự nhiên x biết:
a) 12x – 33 = 32 . 33
b) 3x:32 = 81
c) 6x – 39 = 5628 : 28
Bài 3: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:
a) 35 . 45 b) 85 . 23

———————————————
Đề số 2
I/. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho tập hợp E = 1; 2; 3 trong các cách viết sau cách viết nào đúng?
A. 1 E; B. 3 E; C. 1 E; D. 2;3 = E
Câu 2: Tập hợp H = x N/ x ≤ 9 có bao nhiêu phần tử?
A. Tập hợp H có 1 phần tử. B. Tập hợp H có 10 phần tử.
C. Tập hợp H có 2 phần tử. D. Tập hợp H có 11 phần tử.
Câu 3: Trong các câu sau câu nào đúng?
A. 23 . 24 = 212 B. 23 . 24 = 412
C. 23 . 24 = 47 D. 23 . 24 = 27
Câu 4: 108 : 104 bằng:
A. 102 B.104 C. 108 D. 14
Câu 5: 25 bằng
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.