Tiết 17 KT chuong I hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Tiết 17 KT chuong I hinh 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 17 Ngày soạn 25/10/2013 Ngày dạy 02/11/2013
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I. HÌNH HỌC 9
Thời gian 45 phút

MA TRẬN

Mức độ

Chủ đề

Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Thấp
Cao

1. Một số hệ thức trong tam giác vuông.

Về kiến thức:
Hiểu cách chứng minh các hệ thức.

Về kỹ năng:
Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trường hợp thực tế.

Số câu

1.Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, đường cao AH, biết BH=6,4cm; HC=3,6cm. Tớnh
a) AB, AC
b) Diện tớch tam giỏc ABC và độ dài AH.
2.Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, đường cao AH (H thuộc BC), biết AB=3cm; BC=8cm. Tớnh độ dài AH

Số điểm (%)

(2,0 điểm)
(1,0 điểm)

2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Bảng lượng giác.

Về kiến thức:- Biết mối liên hệ giữa tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau.
– Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lượng giác của góc đó.
– Hiểu các định nghĩa: sin(, cos(, tan(, cot(.

Về kỹ năng:
– Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tập.

Số câu
3. Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: sin 240; cos350; sin540; cos700; sin780
4. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính góc nhọn x mà
a) sinx=0.3
b) tanx=12
5. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB=9cm; BC=11cm. Viết các tỉ số lượng giác của góc C
6.Gọi x là góc tạo bởi tia nắng mặt trờivới mặt đất. Biết độ dài của bóng bằng hai lần chiều cao của người. Hãy tính tanx và sinx

Số điểm (%)
(2,0 điểm)
(1,5 điểm)
(1,0 điểm)

4,5đ

3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông (sử dụng tỉ số lượng giác).
Về kiến thức:
Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
Về kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức trên vào giải các bài tập và giải quyết một số bài toán thực tế.

Số câu

7.Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, biết AB=6cm; AC=8cm. Hạ đường cao AH và trung tuyến AM. Tớnh AH và sinAMB

Số điểm (%)

(1,5 điểm)

1,5đ

4. ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Về kỹ năng:
Biết cách đo chiều cao và khoảng cách trong tình huống có thể được.

Số câu
8. Nếu một chiếc may bay bay lờn với vận tốc 540km/h và đường bay len luon tạo với phương nằm ngang một gúc 300 thỡ sau 2 phỳt mỏy bay ấy sẽ len cao được khoảng bao nhieu km theo phương thẳng đứng?

Số điểm (%)
(1,0 điểm)

1,0đ

Tổng số câu
3
2
3

8

Tổng số điểm (%)
3,0đ
3,5đ
3,5đ

10,0đ

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I. HÌNH HỌC 9
Thời gian 45 phút không tính t/g phát đề
Bài 1. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=6,4cm; HC=3,6cm. Tính
a) AB, AC
b) Diện tích tam giác ABC và độ dài AH.
Bài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC), biết AB=3cm; BC=8cm. Tính độ dài AH
Bài 3. (1,0 điểm) Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
sin 240; cos350; sin540; cos700; sin780
Bài 4. (1,0 điểm) Sử dụng máy tính bỏ túi để tính góc nhọn x mà
a) sinx = 0,3
b)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.