Tiet 17 – Kiem tra chuong I Hinh hoc – De chan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Tiet 17 – Kiem tra chuong I Hinh hoc – De chan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………
Lớp:………..
Điểm:
Tiết 17: Bài kiểm tra 1 tiết chương I
Môn: Hình học – Lớp 7.
(Học sinh làm bài vào tờ đề bài)

Đề chẵn:
Bài 1: (2 điểm) Điền dấu “ x “ vào ô trống mà em chọn.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

3
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo thành hai góc so le trong bằng nhau thì a // b

4
Qua một điểm ở ngoài đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Bài 2: (4 điểm) Cho hình vẽ sau. Biết a // b,
Tính số đo ?

Bài 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC, phân giác BD. Qua D kẻ DE // AB . Kẻ phân giác EF của góc DEC .
Chứng minh: EF // BD.
Vẽ EH là phân giác của . Chứng minh
( Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận: 1 điểm )

Hỏi và đáp