TIẾP- 5 ĐỀ VÀO 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về TIẾP- 5 ĐỀ VÀO 10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT MÔN TOÁN
ĐỀ 1

Bài 1: Cho biểu thức với b và .
a, Rút gọn M. b, Tìm giá trị của M nếu b = 9
Bài 2: Cho hàm số
a) Tìm điều kiện của m để hàm số luôn luôn đồng biến.
b) Tìm điều kiện của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3
c) Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m
Bài 3: Một xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 15 km/h thì đến B sớm 1 giờ,nếu xe giảm vận tốc đi 15 km/h thì đến B muộn 2 giờ.Tính quãng đường AB
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Gọi HD là đường kính của đường tròn (A; AH).Tiếp tuyến của đường tròn tại D cắt CA ở E
Chứng minh tam giác BEC cân.
Gọi I là hình chiếu của A trên BE, Chứng minh rằng AI = AH.
Chứng minh rằng BE là tiếp tuyến của đường tròn (A; AH).
Chứng minh BE = BH + DE.
Bài 5: Cho x, y thỏa mãn: .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Đề 2
Bài 1: Rút gọn biểu thức: P = với x và x 1
Bài 2: Cho hàm số
a) Tìm m để đồ thị hàm số (*) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng y = -2x + 1
c) Tìm m để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng y = 2x -3
Bài 3: Tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 4 và nếu đổi chỗ 2 chữ số cho nhau thì được số mới bằng số ban đầu.
Bài 4: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và điểm M bất kì trên nửa đường tròn ( M khác A,B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.
1) Chứng minh rằng: EFMK là tứ giác nội tiếp.
2) Chứng minh rằng: AI2 = IM . IB.
3) Chứng minh BAF là tam giác cân.
4) Chứng minh rằng : Tứ giác AKFH là hình thoi.
5) Xác định vị trí M để tứ giác AKFI nội tiếp được một đường tròn.
Bài 5: Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
.

Đề 3
Bài 1: Cho biểu thức P = (với )
a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P với x =
Bài 2: Cho hàm số
a) Tìm k để đồ thị hàm số (*) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.
b) Tìm k để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng
c) Tìm k để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng y = x – 3
Bài 3: Một ca nô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu vận tốc ca nô tăng 3km /h thì đến nơi sớm 2 giờ. Nếu vận tốc ca nô giảm 3 km/h thì đến B chậm 3 giờ. Tính chiều dài khúc sông AB.
Bài 4: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx và lấy hai điểm C và D thuộc nửa đường tròn. Các tia AC và AD cắt Bx lần lượt ở E, F (F ở giữa B và E).
Chứng minh AC. AE không đổi.
2.Chứng minh ( ABD = ( DFB.
3.Chứng minh rằng CEFD là tứ giác nội tiếp.
Bài 5: Với x 2 giải phương trình + =2

Đề 4
Bài 1: Rút gọn biểu thức:
a)
b)
Bài 2: a) Tìm giá trị của a và b để hệ phương trình
có nghiệm là ( x; y ) = ( 1; -5)
b) Tìm các giá trị của a; b để hai đường thẳng ( d1) :
và (d2) : cắt nhau tại 1 điểm M ( 2; -5)
Bài 3: Một Ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.