thứ tự thực hiện các phép tính – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về thứ tự thực hiện các phép tính, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chọn đáp án đúng: Số tự nhiên x thỏa mãn: /là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 15

B. 16

C. 14

D. 17

Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x – 1) + 230 = 5130. Đáp án nào sau đây là đúng nhất:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 40

B. 50

C. 60

D. 32

Thực hiện phép tính /được kết quả là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 77

B. 84

C. 81

D. 78

Chọn đáp án đúng: Giá trị x thỏa mãn: /là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 1045

B. 1146

C. 1145

D. 1245

Chọn đáp án đúng nhất.
Số tự nhiên x biết: /là:
Chọn câu trả lời đúng:

A.
-3; 3

B. -3

C.
Đáp án khác

D. 3

Thực hiện phép tính /được kết quả là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 13

B. 15

C. 12

D. 14

,
Tính: /, được kết quả là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 2007

B. 2000

C. 2005

D. 2006

Tổng 6842+ 2000 chia hết cho:
Chọn câu trả lời đúng:

A. Không chia hết cho 2

B. Chia cho 2 dư 1

C. Cả ba đáp án A, B, C đều sai.

D. Chia hết cho 2

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A và B cách nhau 520 km, đi ngược chiều nhau và gạp nhau sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô nếu vận tốc của xe này hơn vận tốc của xe kia là 8km/h.
Chọn câu trả lời đúng:

A. Đáp án khác

B. 61km/h; 69km/h

C. 70km/h; 78km/h

D. 60km/h; 68km/h

Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35) = 515 là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. 58

B. 68

C. 78

D. 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.