Thử sức kì II Toán 6- Đề 06+ Bài giải đề 05 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Thử sức kì II Toán 6- Đề 06+ Bài giải đề 05, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THI THỬ KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 6
BÀI GIẢI ĐỀ SỐ 05
Bài 1: (3 điểm)
Tính giá trị các biểu thức sau:
a) A = b)B = 75%
= =
= =
= 0 + 105 = 105 = =
c) C = d) D =
= =
= =
= =
= = =
Bài 2: (2 điểm)
Tìm x biết:
a) b)

Bài 3: (2,5 điểm)
Chiều rộng thửa ruộng:
Diện tích thửa ruộng:
b) Số bài học sinh giỏi và khá chiếm:
50% + (tổng số bài)
Số bài loại trung bình và yếu chiếm:
(tổng số bài)
Số học sinh khối 6 của trường: 12 : (học sinh)
Bài 4: (2,0 điểm)(Xem hình 1)
Vì Om là tia phân giác của góc xOy nên:

Do Ot là tia đối của tia Om nên:
hay
hay
Vậy:
Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B, nối AB.
Đoạn thẳng AB không cắt tia Ot, do đó tia Ot không nằm giữa hai tia Ox và Oy.
Bài 5: (0,5 điểm)
Ta có: B =
=
=
= < 1. Vậy B < 1.
——-HẾT——

THI THỬ KÌ II – MÔN TOÁN LỚP 6
ĐỀ SỐ 06
Bài 1: (1,0 điểm)
12 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ ?
Viết phân số dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu % .
Bài 2: (3 điểm)
Tính giá trị các biểu thức sau:
a) A = b) B =
c) P = d) Q =
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho phân số (với )
Tính giá trị của phân số tại x = 2; x = – 3
Với giá trị nguyên nào của x thì giá trị của phân số là số nguyên ?
Bài 4: (1,5 điểm)
Một ô tô chạy trong 48 phút được 32 km. Ô tô chạy quãng đường AB mất 3giờ30 phút.
Tính quãng đường AB biết rằng vân tốc của ô tô chạy trên cả quãng đường không đổi ?
Bài 5: (2 điểm)
Cho và tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy mà yOt là góc vuông.
Tính số đo góc xOt ?
Kẻ Om là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ .
———-HẾT———

Hỏi và đáp