Thử sức kì II- 2 đề 01+02 (basan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Thử sức kì II- 2 đề 01+02 (basan), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Họ và tên:
Lớp:

TẬP GIẢI ĐỀ THI KÌ II- ĐỀ SỐ 01
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 90 phút
ĐIỂM

I.Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng
Câu 1: Phân số tối giản của là:
A. B. C. D.
Câu 2: Hai số là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng:
A. 1 B. C. 0 D.
Câu 3: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.
Câu 4: Với các phân số : ; ; ; cách sắp xếp nào dưới đây là đúng?
A. B.

C. D.
Câu 5: Điền dấu x vào ô thích hợp:
Khẳng định
Đúng
Sai

1. Hai số đối nhau có tích bằng 1

2. Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

3. Hai góc phụ nhau nếu tổng số đo của chúng bằng

4. Hai góc kề nhau là hai góc có tổng số đo bằng

II. Phần tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm)
Tính giá trị biểu thức: .
Tìm x biết:
Bài 2: (3 điểm)
Trong đợt tổng kết cuối năm, lớp 6A có số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp,
số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Biết số học sinh trung bình là 12 em và lớp
không có học sinh nào lưu ban hay thi lại.
Tính số học sinh khá , số học sinh giỏi của lớp 6A.
Tính tỉ số phần trăm của số học sinh khá so với số học sinh của cả lớp.
Bài 3: (2 điểm)
Cho hai góc và phụ nhau, biết .
Tính số đo .
Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho .
Tia On có phải là tia phân giác của không ? Tại sao?
Bài 4: (1 điểm)
Cho biểu thức A = .
Chứng tỏ : 0 < A < 1
——HẾT——–
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Họ và tên:
Lớp:

TẬP GIẢI ĐỀ THI KÌ II- ĐỀ SỐ 02
MÔN TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 90 phút
ĐIỂM

Bài 1 : (3điểm) Tính
1. 2. + 2011 3. 75% – + 0,5 : –
Bài 2 : (2điểm) Tìm x biết :
1.

2. 4x – 1,3x = 13,5
Bài 3 : (2, 5điểm)
Một vòi nước chảy vào một bể nước cạn không có nước thì sau 6 giờ bể đầy.
Hỏi 1 giờ vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước?
Hai người cùng khởi hành một lúc đi từ A đến B. Người thứ nhất đi nửa đoạn đường
đầu hết 3 giờ, nửa đoạn đường sau hết 6 giờ. Người thứ hai đi nửa đoạn đường đầu
hết 4 giờ, nửa đoạn đường sau hết 5 giờ.
Hỏi ai đến B trước?
Bài 4 (2đ)
Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho = 500, = 1000
1. Tính số đo góc ?
2. Oy có là tia phân giác của không ? Vì sao ?
3. Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính số đo của góc ?
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho biểu thức : A =
Chứng tỏ :
—–HẾT——-
Lưu ý: Các em giải xong nhờ thầy cô giáo bộ môn mình đang học chấm giúp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.