THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS SƠN HÀ,SƠN HÒA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THCS SƠN HÀ,SƠN HÒA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ LĐTB- XH PHÚ YÊN
TRƯỜNG TC NGHỀ TNDT

THỜI KHÓA BIỂU NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017
(Áp dụng cho học sinh trường THCS Sơn Hà từ ngày 03/10/2016)

BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
SÁNG “Chào cờ, họp giao ban” “8D- Sơn Hà
(Tin – Duyên)” “8C- Sơn Hà
(Tin – Duyên)” “8E- Sơn Hà
(Tin – Chính)”
“8A- Sơn Hà
(Tin – Chính)”
“8B- Sơn Hà
(Tin – Duyên)”
CHIỀU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG Người lập

Nguyễn Đình Chính

Ghi chú: Mỗi buổi học 3 tiết;
“Buổi sáng: Bắt đầu từ lúc 7h00` (Riêng lớp 8A, 8B sẽ bắt đầu học từ tiết 2- lúc 7h50)”
Buổi chiều: Bắt đầu từ lúc 13h00`

Hỏi và đáp