thithang – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về thithang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Gia Bình
Trường THCS Lê Văn Thịnh
Đề thi đợt 3 môn toán 8
Năm học 2011-2012
Ngày thi:15/1/2012
Thời gian làm bài : 90 phút
——————————

Bài1(7 điểm)
Cho P = ( + + ) : ( x – 2 + )
a. Tìm x để giá trị của P xác định.
b. Chứng tỏ rằng P =
c. Tính giá trị của P biết : x2 +3x – 2 = – 4
d. Tìm số nguyên x biết rằng : P.( -x3 + 2×2 – 6x +12 ) chia hết cho 7.
Bài 2: (2 điểm):
Tìm hệ số a và b trong đa thức F (x) = x3 + a x + b biết rằng :
F(x) : (x +1 ) dư 7
F(x) : (x -3 ) dư -5
Bài 3 (4 điểm)
a. Cho (a – b )2 + ( b – c)2 + ( c – a)2 = 4( a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca )
Chứng minh rằng : a = b = c
b. Cho phương trình ẩn x.
x4 – x2 + – 3 = 0
Tìm m biết x = 1 là một nghiệm của phương trình.
Với giá trị m tìm được, tính trung bình cộng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho.
Bài 4 (7điểm):
Cho tam giác ABC có góc A tù, dựng ra ngoài các hình vuông ABDE và ACFG hình bình hành AEIG
a. Chứng minh rằng: Hai tam giác GIA và ABC bằng nhau.
b.Chứng minh rằng: AI BC .
c. Gọi O là trung điểm của CG IOB là tam giác gì? Vì sao?
d. Chứng minh rằng : S+ Snhỏ hơn diện tích của hình vuông dựng trên cạnh BC.
============Hết============

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.