thi thu vao lop 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về thi thu vao lop 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi thử vào lớp 10 vòng 2
Năm học: 2011-2012
Môn toán:Thời gian 120 phút

Câu I: (2,5điểm) Cho P= –
1) Rút gọn biểu thức P
2) Tính giá trị của P khi x=5+2
3) tìm giá trị của x để P =
Câu II: (2,5điểm)
Một ca nô chạy xuôi dòng trên một khúc sông dài 72km, sau đó chạy ngược dòng trên một khúc sông ấy 54 km hết tất cả 6 giờ.Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3 km/h
Câu III: (1điểm)
Cho Phương trình: x2 – (3m-1)x + 2m2 – m = 0
1) Giải PT với m = -1
2) Tìm m sao cho PT có nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho .
Câu IV: (3,5điểm)
Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O;R). Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Gọi I là trung điểm của MA, K là giao điểm của BI với (O;R). MK cắt (O;R) tại C.
1) Cm: MBOA nội tiếp.
2) Cm: Tam giác IAK đồng dạng với tam giác IBA
3) Cm: BC // MA
4) Chứng minh rằng điểm A cố định, đường tròn tâm (O;R) cố định. Khi điểm M thay đổi thì trực tâm H của tam giác MAB nằm trên một đường tròn
Câu V: (0,5điểm)
Giải phương trình: x4-2×3+1 = x(x-2)

Đáp án chấm thi thử vào lớp 10 vòng 2
Môn toán

Câu I: (2,5điểm)
1) Rút gọn biểu thức P= (1,5đ)
2) +Tính x= 9 (0,25đ)
+Tính P= (0,25đ)
3) +Tìm giá trị của x1 =4; x2 = 9 (0,25đ)
Kết luận x1 = 4; x2 = 9 =>P =
Câu II: (2,5điểm)
Gọi vận tốc thực của ca nô là x (km/h), đk x>3 (0,5đ)
Vận tốc xuôi dòng là: x+3 (km/h)
Vận tốc ngược dòng là: x-3 (km/h) ( 0,25đ)
Thời gian ca nô đi xuôi dòng là: (h)
Thời gian ca nô đi xuôi dòng là: (h) ( 0,25đ)
Lập luận đến viết phương trình:
+= 6 ( 0,5đ)
Giải được : x1= 0(loại) ; x2 = 21(thoả mãn) ( 0,75đ)
Vận tốc thực của ca nô là 21 km/h0,25đ)
Câu III: (1điểm)
1) x1 = 1 ( 0,5đ)
2) Tìm m sao cho PT có nghiệm phân biệt sao cho .
>0 =>( 0,25đ)
Tìm được m1=-1, m2=3 ( 0,25đ)
Câu III: (3,5điểm)
+Vẽ hình đúng đầy đủ kí hiệu ( 0,25đ)
1) Cm: MBOA nội tiếp. ( 0,75đ)
2) Cm: Tam giác IAK đồng dạng với tam giác IBA1đ)
3) Cm: BC // MA. (1đ)
4) + Chứng minh được AH = R ( 0,25đ)
+ Kết luận được H chạy trên đường tròn tâm A bán kính R( 0,25đ)
Câu IV: (0,5 điểm)
x4-2×3+2x -x2+1 =0
x4+2×2(x+1) +(x2 +2x+1) =0
= 0 x1 = ; x2=

Hỏi và đáp