Thi Thử vào 10 Yên Nhân – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Thi Thử vào 10 Yên Nhân, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
YÊN NHÂN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 01 trang

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. Phương trình có tập nghiệm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Hàm số đồng biến trên khi và chỉ khi
A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Giá trị của và để hệ phương trình có nghiệm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Khi đó có giá trị bằng
A.. B. . C. . D. .
Câu 5. Cho hàm số. Giá trị của hàm số đã cho tại bằng
A. . B. 3. C. 6. D. .
Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có BH = 1 cm, CH = 2 cm. Độ dài AH bằng
A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D.cm.
Câu 7. Đường tròn (O; R) có chu vi bằng cm. Diện tích hình tròn (O; R) bằng
A. cm2. B. cm2. C. cm2. D. cm2.
Câu 8. Một hình trụ có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 2 cm. Thể tích của hình trụ đó bằng
A. cm3. B. cm3. C. cm3. D. cm3.
Phần II – Tự luận (8,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Cho biểu thức A = với và .
Rút gọn biểu thức A.
Tìm x biết A – = 0.
Câu 2. (1,5 điểm) Cho phương trình (1), với là tham số.
1) Giải phương trình (1) khi.
2) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện
Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
Câu 4. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau tại H.
1) Chứng minh rằng BCDE là một tứ giác nội tiếp.
2) Chứng minh OA DE.
3) Cho điểm A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O; R). Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác AED có bán kính không đổi.
Câu 5. (1,0 điểm) Giải phương trình .
Hết
Họ tên thí sinh:………………………………………………. Chữ ký giám thị 1:………………………
Số báo danh:……………………………………………….… Chữ ký giám thị 2:………………………

TRƯỜNG THCS
YÊN NHÂN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MÔN TOÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017
Hướng dẫn chấm gồm 03 trang

Hướng dẫn chung:
Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với các ý cơ bản học sinh phải trình bày, nếu học sinh giải theo cách khác mà đúng và đủ các bước thì vẫn cho điểm tối đa.
Bài hình (tự luận) bắt buộc phải vẽ đúng hình thì mới chấm điểm, nếu hình vẽ sai ở phần nào thì không cho điểm phần lời giải liên quan đến hình của phần đó.
3) Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm:
Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
A
D
B
A
D
B
C

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)
Câu
Ý
Nội dung trình bày
Điểm

1.
(1,5đ)
1)
(1,0đ)
Với ta có A =
=
0,25

0,25

0,25

0,25

2)
(0,5đ)

Với ta có A – 1 = 0
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.