thi thử vao 10 tha hóa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về thi thử vao 10 tha hóa, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thiệu Đô ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2015 – 2016
Lần thứ nhất MÔN TOÁN
(Thời gian làm bài 120 phút)
Câu 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức: với
Rút gọn biểu thức P.
Tính giá trị của thức P khi
Chứng minh rằng: với mọi giá trị của x để biểu thức P có nghĩa thì biểu thức chỉ nhận một giá trị nguyên.
Câu 2: (1,5 điểm) Cho hệ phương trình: (1)
a) Giải hệ phương trình (1) khi m = 1.
b) Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa mãn: 2×2 + y2 = 6.
Câu 3: (2,0 điểm) Trong măt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng
(d): y = (m – 1)x + m + 4 (m là tham số) và parabol (P): y = x2.
a) Khi m = – 1, hãy tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P);
b) Chứng minh rằng bất cứ giá trị nào của m thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt;
c) Gọi y1; y2 là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P). Tìm m sao cho: y1 + y2 = y1 y2
Câu 4: (3,0 điểm) Cho đường tròn (O; R). Một đường thẳng d cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D. Từ một điểm I thuộc đường thẳng d, ở ngoài đường tròn (O) sao cho ID >IC, kẻ hai tiếp tuyến IA và IB tới đường tròn (O). Gọi H là trung điểm của CD.
a) Chứng minh năm điểm A, H, O, B, I cùng thuộc một đường tròn.
b) Giả sử AI = AO, khi đó tứ giác AOBI là hình gì? Tính diện tích hình tròn ngoại tiếp tứ giác AOBI?
c) Chứng minh rằng khi I di chuyển trên đường thẳng d thỏa mãn: Ở ngoài (O) và ID >IC thì AB luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 5: (1,0 điểm) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn ab + bc + ca = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Q =
………………………..Hết………………………….
Họ tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: ……………
Chữ ký của giám thị số 1: Chữ ký của giám thị số 2:
…………………………………. …………………………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
Lần thứ nhất
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
2,5đ
a) Ta có

0,5

0,25

0,25

b) Ta có
Thay vào biểu thức
Tính được kết quả
0,25

0,25

0,25

c) Đưa được
Đánh giá , suy ra
Vậy chỉ nhận một giá trị nguyên đó là 1 khi

0,25

0,25

0,25

Câu 2
1,5đ
a) Thay m = 1 vào hệ đã cho ta được:
.
Vậy hệ phương trình có nghiệm (1; 2).

0,75

0,25

b) Giải hệ đã cho theo m ta được:

Nghiệm của hệ đã cho thỏa mãn 2×2 + y2 = 6
m2 + (m + 1)2 = 6 3m2 + 2m – 5 = 0.
Giải ra ta được: m1 =1; .

0,25

0,25

Câu 3

a) Khi m = – 1 ( PT đường thẳng (d): y = – 2x + 3
Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là x2 = – 2x + 3
(x2 + 2x – 3 = 0
Giải pt ta được x1 = 1; x2 = – 3
Ta tìm được y1 = 1; y2 = 9
KL: Tọa độ giao điểm của (d) và (P) là: (1;1); (- 3;9)

0,25
0,25
0,25
0,25

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) là:
x2 = (m – 1)x + m + 4
( x2 – (m – 1)x – ( m + 4) = 0

Vậy (d) cắt (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.