THI THU ĐH LẦN 1- SƠN TÂY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về THI THU ĐH LẦN 1- SƠN TÂY, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2010- 2011
MÔN: TIẾNG ANH
STT
MA 101
102
103
104

A
A
A
A

D
D
D
C

D
C
D
B

B
A
C
A

C
C
A
C

C
C
B
D

D
D
D
B

C
C
B
C

B
B
B
C

B
B
C
A

A
A
A
A

C
C
D
D

C
C
C
C

C
C
A
A

D
D
C
C

C
C
C
C

A
A
D
D

A
A
C
C

A
A
B
B

D
D
B
B

A
A
A
A

C
C
C
C

B
B
C
C

D
D
C
C

D
D
D
D

C
C
C
C

B
B
A
A

B
B
A
A

A
A
A
A

B
B
D
D

A
A
A
A

C
C
C
C

B
B
B
B

A
A
D
D

C
C
D
D

D
D
C
C

B
B
B
B

C
C
B
B

C
C
A
A

A
A
B
B

A
A
A
A

D
D
C
D

A
A
B
D

C
C
A
C

A
A
C
A

A
A
D
B

A
A
B
D

D
D
C
B

D
D
C
B

A
A
A
C

A
A
A
A

D
D
D
D

D
D
A
A

C
C
C
C

A
A
A
A

B
B
A
A

D
D
A
A

B
B
D
D

B
B
D
D

C
C
A
A

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

A
A
A
A

C
C
C
C

B
B
B
B

C
C
C
C

D
D
D
D

C
C
C
C

D
D
D
D

B
B
B
B

A
A
A
A

D
D
D
D

C
C
C
C

B
B
B
B

A
A
A
A

D
D
D
D

C
D
D
D

A
B
B
B

C
C
C
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.